Непокретна културна добра на територији јужног Баната

У регистру Завода за заштиту споменика културе у Панчеву на територији Јужног Баната (Панчево, Вршац, Алибунар, Ковин, Ковачица, Опово, Бела Црква, Пландиште) уписана су 124 непокретна културна добра, од тога 113 споменика културе, 3 просторно културно-историјске целине, 5 археолошких налазишта и 3 знаменита места.

Од укупног броја непокретних културних добара, категорисаних има 56 од чега су 8 од изузетног значаја и 48 од великог значаја.

Од 8 непокретних културних добара од изузетног значаја, 5 су споменици културе, 2  археолошки локалитети и 1 знаменито место. Од 48 непокретних културних добара од великог значаја, 45 су споменици културе, 2 су просторне културно-историјске целине и 1 археолошки локалитет.


Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву