Непокретна културна добра у Јужном Банату

У регистру Завода за заштиту споменика културе у Панчеву на територији Јужног Баната (Панчево, Вршац, Алибунар, Ковин, Ковачица, Опово, Бела Црква, Пландиште) уписана су 124 непокретна културна добра, од тога 113 споменика културе, 3 просторно културно-историјске целине, 5 археолошких налазишта и 3 знаменита места.

Од укупног броја непокретних културних добара, категорисаних има 56 од чега су 8 од изузетног значаја и 48 од великог значаја.

Од 8 непокретних културних добара од изузетног значаја, 5 су споменици културе, 2  археолошки локалитети и 1 знаменито место. Од 48 непокретних културних добара од великог значаја, 45 су споменици културе, 2 су просторне културно-историјске целине и 1 археолошки локалитет.

Непокретна културна добра

Непокретна културна добра од великог значаја

Непокретна културна добра од изузетног значаја

Непокретна културна добра у Јужном Банату
по врсти

Споменици културе

Просторне културно-историјске целине

Археолошка налазишта

Знаменита места

Непокретна културна добра у Јужном Банату
по градовима и општинама

АЛИБУНАР

Општина


БЕЛА ЦРКВА

Општина

ВРШАЦ

Град

КОВАЧИЦА

Општина

КОВИН

Општина

ПАНЧЕВО

Град

ПЛАНДИШТЕ

Општина

ОПОВО

Општина