Владичански двор у Вршцу

Владичански двор саградио је између 1750. и 1757. владика Јован Георгијевић, као репрезентативни спратни објекат, за резиденцију банатских епископа.

Светионици на ушћу Тамиша у Дунав

Светионици су сазидани 1909. за потребе безбедности воденог саобраћаја.

Непокретна културна добра у Јужном Банату

У регистру Завода за заштиту споменика културе у Панчеву на територији Јужног Баната (Панчево, Вршац, Алибунар, Ковин, Ковачица, Опово, Бела Црква, Пландиште) уписана су 125 непокретна културна добра, од тога 114 споменика културе, 3 просторно културно-историјске целине, 5 археолошких налазишта и 3 знаменита места.

Непокретна културна добра
 

Непокретна културна добра од великог значаја

Непокретна културна добра од изузетног значаја

Споменици, спомен-плоче и скулптурална дела у Панчеву

Непокретна културна добра у Јужном Банату
по врсти

Споменици културе

Просторне културно-историјске целине

Археолошка налазишта

Знаменита места

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву обавља посао заштите непокретних културних добара на територији јужног Баната, који се простире југоисточним делом северне српске покрајине Војводине, на површини од 4.245 km².

По попису из 2011. године има 293.370 становника, а седиште округа је град Панчево.

Јужно Банатски округ обухвата град Панчево, град Вршац и 6 општина: Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово и Пландиште.

Од укупног броја непокретних културних добара, категорисаних има 56 од чега су 8 од изузетног значаја и 48 од великог значаја.

Од 8 непокретних културних добара од изузетног значаја, 5 су споменици културе, 2  археолошки локалитети и 1 знаменито место. Од 48 непокретних културних добара од великог значаја, 45 су споменици културе, 2 су просторне културно-историјске целине и 1 археолошки локалитет.

Непокретна културна добра у Јужном Банату
по градовима и општинама

АЛИБУНАР

Општина


БЕЛА ЦРКВА

Општина

ВРШАЦ

Град

КОВАЧИЦА

Општина

КОВИН

Општина

ПАНЧЕВО

Град

ПЛАНДИШТЕ

Општина

ОПОВО

Општина