Мисија и визија

Мисија

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је установа културе која се бави спровођењем интереса државе Србије и АП Војводине у области заштите културних добара на територији Јужног Баната, на бази партнерских односа са власницима културних добара, кроз проучавање, валоризацију и регистровање, чување и обраду документације, као и предлагање мера за рад на заштити споменичког наслеђа.

Визија

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је установа културе која поседује неопходне лиценце, кадровске и материјалне ресурсе за рад у области заштите споменичког наслеђа, како у области истраживања и израде пројектне документације, тако и у области практичног конзерваторског рада, са циљем да буде поуздан партнер власницима културних добара и на тај начин у културном и економском смислу подиже квалитет живота наше заједнице.


Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву