Непокретно културно добро

Зграда Гимназије „Урош Предић“

Зграда Гимназије „Урош Предић“

Споменик културе састоји се из два објекта - зграде гимназије и зграде фискултурне сале, која је њен саставни део. Градња зграде гимназије започела је 1887. године, а завршена је следеће, 1888. године, када је саграђена и фискултурна сала. Зграда гимназије је спратни...

Старо језгро Беле Цркве

Старо језгро Беле Цркве

Просторно културно-историјска целина, у облику у којем је до данас сачувана, почела је да се формира са настанком насеља 1717. године. Првобитно насеље формирало се у подножју брега и временом ширило ка Нери. Што се може видети и на плану Беле Цркве из 1737. године. У...

Евангелистичка црква са помоћним зградама (свештенички стан и парохијски дом)

Евангелистичка црква са помоћним зградама (свештенички стан и парохијски дом)

Евангелистичка црква са помоћним зградама (свештенички стан и парохијски дом) у Панчеву су подигнути 1906. године, за потребе панчевачких евангелика. Планове за изградњу цркве и помоћних зграда дали су архитекти Франц Саболч и Јулијус Пап. Црква је сложене...

Банатска окућница у Долову

Банатска окућница у Долову

Споменик културе је типична сеоска окућница јужног Баната која се састоји из главног дворишта, економског дворишта и баште. Башта се налази у дубини дворишта и користи се за узгој воћа, поврћа и виноград. У економском дворишту се налазе објекти потребни за гајење...

Мађарска реформаторска црква у Дебељачи

Мађарска реформаторска црква у Дебељачи

Мађарска реформаторска црква у Дебељачи је зидана од 1830. до 1838. године на темељима старе цркве која је изгорела у пожару. Пројектант је био инжињер Шагок Аладар, а данашњи монументални облик добија 1938. године након реновирања. У унутрашњости цркве на западној...

Каћурина штампарија у Панчеву

Каћурина штампарија у Панчеву

Споменик културе је зграда саграђена крајем 19. века као угаона приземна грађевина неправилне основе. Грађена је у две фазе, што је уочљиво у основи, али је јединственом обрадом фасаде постигнута целовитост објекта. Фасаде су геометријски декорисане, са плитким,...

Кип Светог Флоријана у Панчеву

Кип Светог Флоријана у Панчеву

Кип Светом Флоријану, заштитнику ватрогасаца се налази на углу Улица Војводе Радомира Путника и Цара Лазара у Панчеву. Подигнут је на зиданом постољу четвороугаоног облика висине 177 цм. Висина саме скулптуре је 233 цм. Она представља свеца одевеног у кратак хитон са...

Комплекс Свиларе на реци Тамиш у Панчеву

Комплекс Свиларе на реци Тамиш у Панчеву

Споменик културе саграђен је 1899. године. Налази се на левој обали Тамиша и састоји се из три објекта: Свиларе (главне предионице), Надзорништва свиларства и стана надзорника свиларства. Сва три објекта комплекса су главним фасадама позиционирана на једној линији,...

Кућа Дуде Бошковића

Кућа Дуде Бошковића

Споменик културе је кућа изграђена у другој половини 19. века. Била је власништво познатног панчевачког адвоката Дуде Бошковића и у њој се налазила његова канцеларија. Зграда је спратни објекат са подрумом и таваном, атријумског типа, са затвореним правоугаоним...

Кућа Танацковића

Кућа Танацковића

Споменик културе је саграђен у другој половини 19. века као угаони приземни објекат, приближно квадратне основе, са малим двориштем у средини. Грађен је од опеке и кречног малтера. Кров је сложен, са покривачем од бибер црепа. Декоративна обрада је скромна, изведена...

Кућа у Ул. Иве Лоле Рибара бр. 4

Кућа у Ул. Иве Лоле Рибара бр. 4

Уочљив на плану Панчева из 1761. године у оквиру контумаца, споменик је задржао у већој мери оригинални изглед, а пре свега конструкцију. Грађен је у опеци као приземна зграда издужене основе, са подрумом, високог крова покривеног бибер црепом и тремом који се протеже...

Кућа у Ул. Петра Драпшина бр. 8

Кућа у Ул. Петра Драпшина бр. 8

Споменик културе је саграђен 1878. године као једноспратна грађевина са основом у облику латиничног слова "L", да би јој убрзо подужно дворишно крило било продужено приземним објектом и дозидано још једно приземно крило. Улична фасада је симетрично решена, са широким...

Споменик оснивачима Панчевачке гимназије

Споменик оснивачима Панчевачке гимназије

Споменик оснивачима панчевачке гимназије налази се у порти Успенске цркве у Панчеву, на простору првобитне цркве брвнаре у којој је обављана служба од 1798-1811. док није изграђена Успенска црква. Споменик је у основи четвртастог облика у виду стуба који се према врху...

Споменик стрељаним родољубима из Борче

Споменик стрељаним родољубима из Борче

Споменик стрељаним родиљубима из Борче налази се у Панчеву, на Тргу Мученика, у непосредној близини Железничке станице - Панчево – Тамиш. Подигнут је у част стрељаних родољба из Борче, који су на том месту стрељани 23. септембра 1914. године. Израђен је од цигала и...

Хотел „Војводина“

Хотел „Војводина“

Хотел "Војводина" је саграђен крајем 19. века и као један од најстаријих хотела у Панчеву саставни је део целине коју су некад сачињавали магацини, пиваре, хотели, капетанија, волуменски и ликовно је уклопљен у амбијент старог панчевачког пристаништа. Саграђен је као...

Надгробни споменик Томи Сандуловићу

Надгробни споменик Томи Сандуловићу

Надгробни споменик Томе Сандуловића налази се на Православном гробљу у Панчеву, испред капеле, лево од улаза. Споменик је израђен од црног мермера, на постољу је. Типичан је надгробни споменик. Подигнут је Томи Сандуловићу знаменитом грађанину Панчева, који се заједно...

Црква Св. Ане – Вајфертова капела

Црква Св. Ане – Вајфертова капела

Цркву Св. Ане подигао је Ђорђе Вајферт као породичну капелу. Освећена је 26. јула 1923. године. То је једнобродна грађевина оријентисана север - југ са звоником и сакристијом која се издваја из основне масе. Стилски се може уврстити у еклектичне грађевине, тако да на...

Провијант магацин у Панчеву

Провијант магацин у Панчеву

Споменик културе је саграђен у првој половини 18. века и један је од најстаријих објеката у Панчеву. Био је део групе магацина од којих је једини сачуван у неизмењеном облику. Зидан је у зони уз реку и служио је за смештај робе, жита, соли и хране. Има подрум,...

Црвени Магацин

Црвени Магацин

Објекат Црвени магацин у Панчеву је слободно постављен у близини реке. Правоугаоне је основе, има приземље и три спрата, са дрвеном међуспратном конструкцијом. Кров је висок, двосливни. Са северне и јужне стране има по четири контрафора, са западне седам, а источне...

Зграда Историјског архива

Зграда Историјског архива

Зграда Историјског архива у Панчеву подигнута је 1875. године за потребе мађарске војске, у њој је била смештена Седма хонведска регимента. Првобитно то је била Касарна Фрање Јосифа, а између два рата у њој се налазила касарна Краља Петра Првог Карађорђевића. У граду...

Јавно парно купатило у Панчеву

Јавно парно купатило у Панчеву

Споменик културе је саграђен 1909. године, по плановима архитекте Антуна Шебешћана. Састоји се из једне веће приземне зграде и више помоћних објеката. Главна зграда је разуђене основе и састоји се од централног дела над којим је плитка купола и два идентична бочна...

Зграда Старе болнице у Панчеву

Зграда Старе болнице у Панчеву

Споменик културе саграђен је између 1830. и 1836. године, тј. у време када је донет први урбанистички план Панчева (1830-1833). Све до укидања Војне границе, 1872. године, болница је била војног карактера пошто је превасходно подигнута за потребе војске, да би након...

Зграда старе поште у Панчеву

Зграда старе поште у Панчеву

Стара пошта у Панчеву зидан је 1940. године за потребе Агенције Државне хипотекарне банке Југославије, по пројектима руских архитеката В. Ф. Баумгартена и Анатолија Солодова. Након рата преуређен је за потребе ПТТ службе града Панчева. Објекат је зидан на површини од...

Капела Св. Георгија на православном гробљу у Панчеву

Капела Св. Георгија на православном гробљу у Панчеву

Капела Св. Георгија на Православном гробљу у Панчеву задужбина је Марије и Лазара Драгичевића, угледних панчевачких добротвора и мецена 19. века. 14. децембра 1853. године Лазар Драгичевић дао је новац СПЦО за зидање капеле на Православном гробљу. План за зидање...

Зграда Дома омладине у Панчеву

Зграда Дома омладине у Панчеву

Зграда Дома омладине изграђена је 1875. године као војна болница. Након укидања Војне границе војска је исељена из објеката у центру града и изграђен је комплекс зграда за потребе војске међу којима је била и Војна болница. До краја Првог светског рата ту је била...

Зграда у Улици Браће Јовановића 13

Зграда у Улици Браће Јовановића 13

Споменик културе саграђен је у другој половини 19. века као приземни објекат стамбене намене, са основом у облику латиничног слова "L". Дворишно крило је накнадно дозидано. Декоративна обрада уличне фасаде изведена је у стилу сецесије. Врата су асиметрично постављена...

Кућа у Улици Жарка Зрењанина број 106А (Објекат 1) у Панчеву

Кућа у Улици Жарка Зрењанина број 106А (Објекат 1) у Панчеву

Споменик културе саграђен је почетком 30-их година 20. века. Налази се на парцели коју је је 20. априла 1929. године купила "Прва панчевачка парна столарија и стругара" под управом браће Антоновића и других из Панчева. У кругу фабрике браћа Антоновић су изградила себи...

Логор „Свилара“ у Панчеву

Логор „Свилара“ у Панчеву

Споменик културе састоји се од два објекта који су током 19. века изграђени као погони за производњу свиле. Објекат бр.1 изграђен је 1836. године, у њему се налазила прва ткачница свиле у Панчеву. Објекат бр. 2 изграђен је 1889. године и опремљен је за то време...

Надгробни споменик борцима из I светског рата и жртвама фашистичког терора из II светског рата

Надгробни споменик борцима из I светског рата и жртвама фашистичког терора из II светског рата

Надгробни споменик борцима из Првог и жртвама фашистичког терора из Другог св. рата налази се на Православном грoбљу у Панчеву, средина парцеле бр.13. Споменик се састоји од спомен-костурнице и велике мермерне плоче на којој су исписана имена 130-орице бораца Првог...

Надгробни споменик Василија Живковића

Надгробни споменик Василија Живковића

Надгробни споменик Василија Живковића налази се на Православном гробљу у Панчеву, парцела бр.12, први ред, гробно место бр.16. Споменик је типичног изгледа, изграђен од сивог камена. На њему је следећи натпис: „Василије Живковић протопрезвитер рођен 1819. умро 1891.“...

Надгробни споменик Игњата Барајевца

Надгробни споменик Игњата Барајевца

Надгробни споменик Игњата Барајевца налази се испред капеле, десно од улазних врата, на Православном гробљу у Панчеву. Саграђен је од црног мермера са каменим постољем. Типичан је надгробни споменик. Подигнут је Игњату Барајевцу, знаменитом грађанину Панчева, који се...

Велики камени крст у Јабуци

Велики камени крст у Јабуци

Јабука је за време турског периода била насељена углавном Србима. Средином 18. века, декретом Марије Терезије, населили су се овде и Немци, ислужени војници и инвалиди. Приликом једног продора Турске у Банат, 1788. године, место је било разорено и спаљено. Том...

Надгробни споменик композитора Мите Топаловића

Надгробни споменик композитора Мите Топаловића

Надгробни споменик композитора Мите Топаловића налази се на Православном гробљу у Панчеву, парцела бр. 7, други ред. Споменик је израђен од сивог мермера, у облику зарубљене пирамиде. На њему је кратак натпис: „Гробница Мите и Марије Топаловић“ Мита Топаловић је био...

Спомен комплекс „Стратиште“ на путу Панчево – Јабука

Спомен комплекс „Стратиште“ на путу Панчево – Јабука

Знаменито место налази се на месту стрељања више хиљада жртава фашизма које су у периоду од октобра 1941. до лета 1944. године на Стратишту стрељане и покопане. Више од два месеца 1941. године трајало је свакодневно стрељање на Стратишту. Затвореници из логора у...

Надгробни споменик Марка Кулића

Надгробни споменик Марка Кулића

Надгробни споменик народног хероја Марка Кулића налази се на Православном гробљу у Панчеву, парцела бр. 5, VI ред, гробно место бр. 1. Направљен је од камена, грубо клесаног и симболизује држање Марка Кулића пред окупаторима, издржао је сва мучења, а није одао своје...

Војно граничарска зграда

Војно граничарска зграда

Зграда се налази у Улици ЈНА бр. 1 (Војводе Живојина Мишића бр. 1) у Омољици. Саграђена је у периоду постојања Војне границе (1763-1873.), највероватније крајем 18. века. По предању била је 11. Зграда која је подигнута у месту после оснивања војне границе. Слуижла је...

Надгробни споменик Стевице Јовановића

Надгробни споменик Стевице Јовановића

Надгробни споменик Стевице Јовановића налази се на Православном гробљу у Панчеву, парцела бр. 6, V ред, гробно место бр. 1. Израђен је од белог мермера у облику је веће плоче са уклесаним натписом и петокраком на врху. Стевица Јовановић, народни херој, рођен је у...

Локалитет преко Слатине у Омољици

Локалитет преко Слатине у Омољици

Најзначајнији налази су остаци темеља једнобродне цркве са полукружном апсидом, јужно од цркве остаци темеља грађевине од опеке и малтера у облику базена за воду, а око цркве насеље и гробље из периода XII–XIII века. Црква је имала један брод и дубоку, потковичасту...

Водоторањ у Панчеву

Водоторањ у Панчеву

Водоторањ у Панчеву грађен је пре Првог светског рата, наменски као резервоар за воду за поливање улица, по чему и данас носи име. Пумпа помоћу које се вукла вода из бунара, који се налазио испод водоторња, као и механизам за пуњење цистерни налазили су се у приземљу...

Гајићева апотека

Гајићева апотека

Гајићева апотека у улици Светозара Милетића бр. 11 у Панчеву је угаони објекат са пружањем крила дуж улица Светозара Милетића и Димитрија Туцовића, са високим призамљем и спратом. На самом углу високог приземља налази се улаз у апотеку. На спрату на углу се налази...

Железничка станица Тамиш

Железничка станица Тамиш

Железничка станица Тамиш саграђена је крајем 19. века према типском пројекту за објекте ове намене. Основа је правоугана са избаченим улазним делом у облику ризалита који завршава двоводним кровом. Спољни изглед је остао очуван. Улична фасада је хоризонтално...

Зграда „Крагујевац“

Зграда „Крагујевац“

Споменик културе је изграђен у другој половини 19. Века, у духу романтизма, као угаони спратни објекат, неправилне основе, са собама на спрату и локалом у приземљу. Грађен је од опеке у кречном малтеру малтерисан је. Међуспратна конструкција између подрума и приземља...

Зграда „Социјалног“ у Панчеву

Зграда „Социјалног“ у Панчеву

Споменик културе саграђен је крајем прве деценије 20. века као једноспратна импозантна грађевина. Налази се на углу улица Војводе Радомира Путника и Мите Топаловића и позната је под називом „Социјално”. Некада се у њој налазила позната књижара и штампарија. Зграду је...

Водица Усековања главе св. Јована Крститеља

Водица Усековања главе св. Јована Крститеља

Водица посвећена Усековању главе Светог Јована Крститеља у атару Црепаје се састоји из дводелне капеле, озиданог крста и конака. Капела на водици подигнута је у првој половини 19. века са намером да на симболичан начин означи место Козловац које је нестало у 18. веку....

Три надгробна споменика у порти српске православне цркве у Делиблату

Три надгробна споменика у порти српске православне цркве у Делиблату

У црквеној порти око српске православне цркве у Делиблату, налазе се три надгробна споменика једне породице чији је најзначајнији члан, представник, легендарне жене - сеоски кнез, Анђелија Максимова. Њен надгробни споменик је од ружичастог мермера са крстом и налази...

Римокатоличка црква Св. Терезије Авилске

Римокатоличка црква Св. Терезије Авилске

Споменик културе је сазидан 1830. године, на месту цркве подигнуте 1722. године, а срушен је 1827. године, о чему сведочи бронзана плоча смештена у унутрашњости храма, на јужном зиду. То је једнобродна граћевина, основе уписаног крста са петостраном апсидом, уз чију...

Војничко гробље у Ковину

Војничко гробље у Ковину

Знаменито место налази се на градском гробљу у Ковину, на месту где су 1915. године, у 60 заједничких гробова сахрањени војници српске, немачке и аустроугарске војске. За време Првог светског рата у Ковину се налазила болница аустријског Црвеног крста. Током битке за...

Румунска православна црква Св. пророка Илије

Румунска православна црква Св. пророка Илије

Споменик културе је зидан 1906. године. Пројектовали су га Petru Schlarb и његов син из Румуније. То је једнобродна грађевина осноиве уписаног крста са полукружном апцисом, оријентисана у правцу исток-запад. Из масе главног прочеља издиже се всок звоник, наглашене...

Основна школа „Аксентије Максимовић“

Основна школа „Аксентије Максимовић“

Зграда се налази у улици Аксентија Максимовића, и једна је од најстаријих у околини Панчева. Саграђена је око 1780. године, непосредно после оснивања војне границе. Саграђена је за војне сврхе, официрске станове, канцеларије, а у дворишту су биле штале и полигон за...

Родна кућа Аксентија Максимовића

Родна кућа Аксентија Максимовића

Родна кућа Аксентија Максимовића налази се у Долову. Српски композитор Аксентије Максимовић рођен је у Долову 1847. године, где је завршио и основну школу. Гимназију је учио у Сремским Карловцима, али је у седмом разреду, због једне националистичке композиције, "Где...

Словачка евангелистичка црква

Словачка евангелистичка црква

Словачка евангелистичка црква сазидана је у периоду између 1824. и 1828. године. Црква је једнобродна грађевина, са прочељем које је богато рашчлањено хоризонталним венцима и пиластрима. У доњој зони цркве је смештен портал, са равним надвратником. Средњи део прочеља...

Водица Силаска Св. Духа – Тројица

Водица Силаска Св. Духа – Тројица

Водица посвећена силаску Светог духа - Тројици у Семошу сачињава капела са бунаром у унутрашњем простору. Подигнута је 1930. године. Културно добро подигао је Емил Марков, становник Самоша. Водица је карактеристичан примерак народног градитељства на тлу Војводине,...

Водица Воздвиженија часног крста

Водица Воздвиженија часног крста

Водица посвећена Воздвижењу Часног крста у атару Уздина састоји се од капеле и озиданог улаза у порту, која је у прошлости била ограђена живом оградом. Водица је подигнутас почетком 19. века, у време када је Уздин био једно од граничарских насеља Баната. Својим...

Водица Св. Врача

Водица Св. Врача

Водица се састоји из капеле и конака. Подигнута је 1928. године. Водицу је подигао Стефан Илијин-Коларов, становник Црепаје. Водица је у прошлости представљала значајно култно место на које су доношени болесници и из удаљенијих насеља Баната. Једна је од две водице у...

Зграда на Тргу Саве Ковачевића бр. 33 у Вршцу

Зграда на Тргу Саве Ковачевића бр. 33 у Вршцу

Зграда на Тргу Саве Ковачевића бр. 33, Вршац, поп. бр. 2121, површина плаца 24 ара и 60м2. Зграда је изграђена 1904. године, исте године, 13. јануара, ''Luceaferul'', завод за штедњу и кредит д.д. у Вршцу, откупио је парцелу, за 31.000 круна и отпочео са зидањем...

Кућа у Ул. Стеријиној бр. 11

Кућа у Ул. Стеријиној бр. 11

Кућа у којој је живео, радио и умро Јован Стерија Поповић, налази се у истоименој улици. Приземна је, зидана у опеци, малтерисана и кречена, прозори и врата су бојени масном бојом. Својим калканом излази на улицу и чини главну фасаду. Фасада има један двокрилни...

РКЦ Св. Герхарда де Сангредо

РКЦ Св. Герхарда де Сангредо

Римокатоличка црква sv. Gerharda de Sangredo саграђена је у периоду од 1860. до 1863.г. с тим што је спољашњост коначно уобличена 1902. године. Није познато име архитекте који је израдио нацрт, али се предпоставља да је из Беча. Фасада је првобитно изведена у...

Три бурета за вино

Три бурета за вино

Бурад су саграђена на четвртастој подлози, прављена од опеке са цементом, а унутрашњост им је обложена плочама, популарно их зову и "стаклена бурад". Следећих су димензија: ширина 180см дужина 3,5м, висине 220см. Запремина I je 115,50 Hl, II 115,50 Hl и III 118,15 Hl....

Кућа у Ул. Задружна 66

Кућа у Ул. Задружна 66

Споменик културе састоји се из једног објекта који је саградио Гајта Новак, половином 19. века. Кућа је сачувала облике првобитне грађевине, што је издваја од осталих објекта у месту. Кућа је правоугаоног облика и њену основу чине соба - кухиња - соба, трем на дрвеним...

Кућа у Ул. Жарка Зрењанина бр. 27а

Кућа у Ул. Жарка Зрењанина бр. 27а

Кућа у Павлишу у улици Жарка Зрењанина бр. 27а, је кућа у којој је погинуо Народни херој Жарко Зрењанин - Уча. Кућа је ствљена под заштиту да би се очувала успомена на овог првоборца народног...

Кућа са окућницом у Ритишеву

Кућа са окућницом у Ритишеву

Споменик културе је формиран крајем 19. века од две куће, летње кухиње, шупе, чардака, амбара и других помоћних зграда органкзованих у затворену градитељску целину. Зграде образују квадратни простор чистог дворишта, које је са економским повезано пролазом са капијом...

СПЦ Благовести св. Богородице

СПЦ Благовести св. Богородице

Српска православна црква у Идвору, посвећена Благовестима, саграђена је 1803. године, као једнобродна грађевина са полукружном апсидом, једноспратним звоником и правоугаоним певничким испустима, са плитким ризалитом на западној фасади и пластичном декорацијом на свим...

Зграда Историјског архива

Зграда Историјског архива

Зграда Историјског архива у Белој Цркви је једноспратни објекат са наглашеним централним ризалитом и балконом изнад улазне ајнфорт капије. Симетрично од улаза у приземљу лево и десно су по три затворена излога у којима су раније биле продавнице. Са леве и десне су по...

Зграда Музејске јединице у Белој Цркви

Зграда Музејске јединице у Белој Цркви

Када је кућа изграђена не може се са сигурношћу утврдити, али први власници су сигурно били виноградари, јер у кући постојке два пространа винска подрума. Први поуздани податак који имамо из земљишних књига је да је кућу 18. августа 1889. годинме купио Павле Јањић,...

Железнички комплекс Јасеново на прузи Вршац – Бела Црква

Железнички комплекс Јасеново на прузи Вршац – Бела Црква

Године 1856. - 1857. настављена је изградња пруге кроз Војводину. Део који пролази кроз југоисточни Банат од Јасеновца преко Вршца спаја се са Темишваром и даље преко Мађарске са Будимпештом и Бечом. Ова деоница је пуштена у собраћај 20. јула 1858. године. У исто...

Родна кућа народног хероја Саве Мунћана

Родна кућа народног хероја Саве Мунћана

Сава Мунћан рођен је у Крушчици 06.06.1910. године. Био је из земљорадничке породице. Основну школу је завршио у родном месту, а гимназију у Белој Цркви и Вршцу. Још у гимназији се заинтересовао за идеологију радничког и комунистичког покрета, а на правном факултету,...

Војно-граничарска зграда

Војно-граничарска зграда

Споменик културе саграђен је 1829. године за потребе Немачко-банатске регименте у Банату. После реорганизације Војне границе у Банату, ту се од 1845. године налазила компанија Српско-банатске регименте, све до укидања Војне границе 1872. године. Зграда је...

Локалитет Шљункара

Локалитет Шљункара

Археолошко налазиште Шљункара налази се на западном прилазу Белој Цркви, са десне стране регионалног пута Ковин-Бела Црква. Налазиште чини доминантно узвишење у облику тела пречника 260 метара. Приликом рекогносцирања 1969-1970. године на површини налазишта уочени су...