Непокретно културно добро од великог значаја

Зграда Магистрата у Панчеву

Зграда Магистрата у Панчеву

Саграђена је у периоду између 1833. и 1838, по плановима граничарског грађевинара мајора Хајмана, за зграду Магистрата - управно административни објекат са доминантним положајем на главном градском тргу. Данас се у њој налази Народни музеј Панчева. Грађена је као...

Зграда „Конкордија“ у Вршцу

Зграда „Конкордија“ у Вршцу

Саграђена је 1847. по плановима Франца Брандајса, на месту старе Штенцерове гостионице, за хотел. Зграду откупљује прво вршачко акционарско друштво, руши је и гради нови објекат за гостионицу под именом "Конкордија", које је и данас сачувано. Затим је 1852. откупљује...

Зграда у Улици Југословенске Народне Армије бр. 2 у Панчеву

Зграда у Улици Југословенске Народне Армије бр. 2 у Панчеву

Позната под називом "Граничарска кућа", саграђена је крајем ХVIII века са стилским обележјима барока и један је од најстаријих сачуваних градских објеката у Панчеву. Грађена је као угаона спратна грађевина са основом у облику латиничног слова "Л", стамбеним простором...

Светионици на ушћу Тамиша у Дунав

Светионици на ушћу Тамиша у Дунав

Светионици су сазидани 1909. за потребе безбедности воденог саобраћаја. Две куле-светиље, поред тога што су функционални објекти, садрже интресантне архитектонске детаље и симбол су времена снажног развоја града Панчева, односно прерастања у значајно раскршће...

Старо градско језгро Панчева

Старо градско језгро Панчева

Старо градско језгро Панчева обухвата простор историјског језгра града, у оквиру његовог средишњег дела, које чини склоп објеката око тргова Краља Петра I и Трга слободе, са уличним токовима који се уливају у централни простор целине и неколико објеката на које се...

Успенска црква у Панчеву

Успенска црква у Панчеву

Успењска црква подигнута је између 1801. и 1810, прилозима народних добротвора међу којима је био и Карађорђе Петровић. За главне зидарске и дрводељске радове ангажовани су Гасал и Фридрих Кверфелд и Антон Бахман. Конципирана је у духу барока, са наглашеним елементима...

Дворац „Капетаново“ код Старог Леца

Дворац „Капетаново“ код Старог Леца

Изван насеља, на путу Зрењанин-Вршац у близини села Стари Лец, изградио је жупан Ботка Бела 1904. пољски дворац и однеговани пространи парк са фонтаном. Име је дворац добио по последњем спахији Милану Капетанову. Спратна грађевина, подужне основе, асиметрично...

Дворац Јагодић

Дворац Јагодић

Споменик културе саграђен је 1835. за Петра, припадника племићке породице Јагодић, значајне за културну историју српског народа у Војводини. Академски складна, симетрично компонована, класицистичким елементима декорисана приземна грађевина издужене је правоугаоне...

Дворац у Хајдучици

Дворац у Хајдучици

Лазар Дунђерски је почетком ХХ века подигао академски компонован велики приземан спахијски дворац у парковском окружењу. Истурени класицистички портик приступне фасаде има четири дорска ступца, који носе једноставно решен тимпанон (без декорације, са кружним отвором...

Српска православна црква Св. Петра и Павла

Српска православна црква Св. Петра и Павла

Бела Црква је 1777. добила од Аустријске царевине статус слободне војне вароши, а изградња нове барокне цркве на старим темељима трајала је од 1774. до 1780, када ју је осветио епископ вршачки Викентије Поповић. То је једнобродна грађевина са троделном апсидом...

Зграда Народне пиваре у Панчеву

Зграда Народне пиваре у Панчеву

Зграда народне пиваре у Панчеву представља целину објеката насталих од 1722, до почетка ХХ века. Најстарији индустријски објекат на територији Војводине, сазидан је 1722. године, и чини уличну зграду са централним делом у облику високог торња, односно димњака....

Зграда у Улици Димитрија Туцовића бр. 2 у Панчеву

Зграда у Улици Димитрија Туцовића бр. 2 у Панчеву

Зграду је 1885. подигла српска Црквена општина. Наредне, 1886, уз њу је саграђен Светосавски дом који се састоји од свечане дворане, правоугаоне основе. Првобитно је у згради била смештена библиотека Црквене општине и Црквено певачко друштво, док су локали у приземљу...

Зграда у Улици Нилоле Тесле бр. 3 у Панчеву

Зграда у Улици Нилоле Тесле бр. 3 у Панчеву

Кућа је саграђена је 1792. за седиште Банатске војне границе, чији је командант био генерал Миховил Михаљевић, човек који је веома заслужан за урбанистички развој Панчева. Позната је под називом "Михаљевићева кућа", "Кућа са сунчаним сатом", "Бригадиров стан" и...

Зграда на тргу Бориса Кидрича бр. 11 у Панчеву

Зграда на тргу Бориса Кидрича бр. 11 у Панчеву

Зграду је 1830. подигао Вартоломеј Граф, по плановима бригадног официра Миховила Михаљевића, као објекат пословно стамбене намене. Отуда и назив "Графова кућа". Првобито је требала да служи као зграда Магистрата, али је 1834. Граф у њој отворио другу апотеку у Панчеву...

Црква Преноса моштију св. Николе „Мала-Горња“

Црква Преноса моштију св. Николе „Мала-Горња“

„Мала горња“ црква Преноса моштију св. Николе, подигнута је 1888. на узвишењу изнад центра Долова, због чега је добила назив Горња. Ова складна неокласицистичка грађевина мањих димензија сазидана је на месту старије цркве из 1765, која је срушена 1877. Црква је...

Црква Св. Николе

Црква Св. Николе

Црква Св. Николе у Самошу је репрезентативна једнобродна грађевина разуђених фасада, изведена у класицистичком стилу. Северна и јужна фасада решене су са дубоким полукружно завршеним нишама у којима су смештени прозори, а на западном прочељу полукружно завршен прозор...

Црква Успења Богородице

Црква Успења Богородице

Иконостас за Успенску цркву у Црепаји начинио је резбар Франц Зимана из недалеке Беле Цркве (награђен за свој труд са 6600 форинти). Највећи део иконописа извео је Јован Поповић 1858-59. Он је украсио иконостас, певнице и иконе за Богородичин (Богородица с дететом и...

Црква Преноса моштију Св. Николе

Црква Преноса моштију Св. Николе

добра: Подигнута на територији коју је захватала Војна граница у Банату, на брежуљку са кога довелики значај минира селом, била је то прва обновљена богомоља у околини. Једноставна је, типизирана грађевина са скромним торњем на западној страни, чији је иконостас 1778....

Остаци тврђаве

Остаци тврђаве

Средњовековни град Ковин подигнут је на десној обали Дунава, на узвишењу које доминира ширим простором и уједно представља природну заштиту и мостобран преко реке. Могло му се прићи само узвишеном лесном гредом којом се данас пружа урбано језгро савременог града....

Црква Св. арханђела у Ковину

Црква Св. арханђела у Ковину

Ковинска црква Св. арханђела Михаила и Гаврила зидана је током осме деценије XVIII века. О њеној обнови из 1887, коју је извео Аугустин Козанек из Панчева, говори запис на полеђини иконе на Богородичином трону, али се не зна шта је том приликом урађено. Иконостас је...

Црква Св. Николе у Опову

Црква Св. Николе у Опову

Црква Св. Николе у Опову је новија једнобродна грађевина, са полукружном апсидом на источној и звоником на западној страни, и елементима неоренесансе у обради фасада. Компликовани архитектонски склоп и резбарија иконостаса дело су вештог мајстора. Целину са...

Црква Св. Николе у Сакулама

Црква Св. Николе у Сакулама

У цркви Св. Николе у Сакулама саграђеној 1844, унутрашња декорација поседује стилско јединство, будући да је настала као дело једне групе мајстора у кратком временском периоду. Иконопис Константина Пантелића из 1856-57. на олтарској прегреди, архијерејском и...

Старо језгро Банатског Новог Села

Старо језгро Банатског Новог Села

У центру села насталог планским захватом према утврђеној шеми и садржају, на раскршћу главних улица које чине осовину ортогоналног растера уличне мреже ситуирани су, као угаони или паралелно са регулационом линијом, објекти јавног садржаја: румунска и српска...

Црква Преноса моштију св. Николе „Велика-Доња“

Црква Преноса моштију св. Николе „Велика-Доња“

"Велика доња" црква, посвећена св. Николи саграђена је 1811. године у данашњем центру села. По подацима у летопису, цркву је 15. октобра 1811. године осветио епископ Стеван Авакумовић. Црква је једнобродна грађевина са полукружним олтарским простором без правих...

Румунска православна црква Св. Николе

Румунска православна црква Св. Николе

Храм у Ритишеву се помиње први пут 1763, а већ 1788. у аустро-турском рату, страдали су и село и црква. Обновљена је 1796-97. али је задржала типичан облик банатских богомоља из доба турске владавине, са дрвеним сводом и ефектним барокним западним прочељем невеликог...

Дворац барона Јовановића

Дворац барона Јовановића

Изградња дворца датирана је у прве деценије ХIХ века. Државно имање у Сочици купио је 1832. Чико Силаш. После 1857. припадала је др Нестору Месаровићу и његовој деци, а потом је посед наследио Бела Мајтењи. Класицистички је компонована приземна грађевина правоугаоне...

Зграда бившег градског народног одбора у Вршцу

Зграда бившег градског народног одбора у Вршцу

Саграђена је на самом почетку XIX века као репрезентативна грађевина, са стамбеним просторијама на спрату и локалима у приземљу. Постављена је на углу двеју улица. Године 1807. откупљена је за потребе смештаја Магистрата и претпоставља се да је у првој половини XIX...

Зграда дечјег вртића „Анђа Ранковић“ у Вршцу

Зграда дечјег вртића „Анђа Ранковић“ у Вршцу

Саграђена је у осмој деценији XIX века. Подигао ју је Светозар Пеша, вршачки адвокат и магистратски фишкал и једно време у згради се налазила прва вршачка пошта. После Првог светског рата била је власништво адвоката Мартина Филипона, затим је у њој смештен...

Зграда на Тргу победе бр. 5 у Вршцу

Зграда на Тргу победе бр. 5 у Вршцу

Саграђена је око 1870. Подигао ју је вршачки занатлија Еберхард Антал, стаклорезац и прои-звођач рамова за слике, касније продавац стакла и порцулана. Грађена је као угаони објекат, пословно-стамбене намене, са приземљем и спратом. Стамбени део се налазио на спрату, а...

Зграда у Ул. Жарка Зрењанина бр. 21

Зграда у Ул. Жарка Зрењанина бр. 21

Саградио ју је око 1870. вршачки трговац Фриш као приземни стамбени објекат са основом у облику ћириличног слова "Г". Зидана је од тврдог материјала, малтерисана је и бојена, кровни покривач је бибер цреп. Садашњи изглед са стилским обележјима сецесије добила је...

Кућа звана „Код два пиштоља“ у Вршцу

Кућа звана „Код два пиштоља“ у Вршцу

Саграђена је крајем XVIII века као свратиште. Грађена је са основом у облику ћириличног слова "Г". Има приземље и спрат. Зидана је од тврдог материјала, малтерисана је и бојена. Кровни покривач је бибер цреп. Хоризонтална подела између приземља и спратног дела била је...

Родна кућа Јована Стерије Поповића

Родна кућа Јована Стерије Поповића

Кућа је саграђена 1868. на месту старије породичне куће из XVIII века у којој је рођен Јован Стерија Поповић (1806-1856). Има приземље са локалом, спрат са стамбеним просторијама и дворишни део, који је касније саграђен. Кућу је 1871. Стеријин брат Ђорђе Поповић...

Родна кућа Жарка Зрењанина

Родна кућа Жарка Зрењанина

Жарко Зрењанин рођен је 1902. у Избишту. У напредном омладинском покрету делује већ као ђак учитељске школе. Члан КПЈ је од 1927. Због револуционарног рада био је често хапшен, прогањан и мучен. Од 1936. био је секретар Покрајинског комитета КПЈ за Војводину, а од...

Румунска православна црква Св. Теодора Тирона

Румунска православна црква Св. Теодора Тирона

Данашња црква у селу Куштиљу саграђена је између два рата (1927-1936), а њен иконостас пренесен је из старије богомоље која је срушена. Олтарска преграда је настала највероватније на прелазу из XVIII у XIX век и њен архитектонско-вајарско-позлатарски рад тзв....

Црква Вазнесења Христовог

Црква Вазнесења Христовог

Црква је једна од најстаријих примера сакралних објеката изграђених до насељавања придошлог из јужних крајева наше земље у сеоби Срба. То је ниска мала једнобродна грађевина са звоником који се подиже из прочеља западне фасаде. Зидови су без икакве пластичне...

Румунска православна црква Вазнесења Господњег

Румунска православна црква Вазнесења Господњег

Румунско становништво досељавано је масовно у село Гребенац од друге половине XVIII века. Храм је, међутим, по свему судећи, настао у првој половини века, док су његови становници још увек били махом Срби. Има изглед правоугаоне грађевине са плитким певницама,...

Воденица поточара у Кусићу

Воденица поточара у Кусићу

Од некада бројних воденица на каналу - јарузи реке Нере у јужном Банату налазила се ова, удаљена пет километара од села Кусића. Тачно време њеног настанка није познато. Унета је на ђенералштабну карту по подацима из 1912. и 1921, а на сандуку за брашно прибележена је...

Дворац Лазаревића

Дворац Лазаревића

Родоначелник породице Лазаревић, Голуб, доселио се из Србије 1803. Племство са титулом од Малог и Великог Средишта добио је 1841. По добијању племства подиже на поседу два дворца и парк. Породица Лазаревић је власник поседа до 1898. Старији, класицистички компонован...

Дворац у Влајковцу

Дворац у Влајковцу

Дворац је саградио гроф Ђерђ Мочоњи 1859, а породица Бисинген га је држала у поседу од изградње до II светског рата. Класицистички компонована, симетрична грађевина већих је димензија, правоугаоне основе. Монументалнија фасада, окренута парку, има портиком наглашен...

Вршачка кула

Вршачка кула

Са источне стране града Вршца, на брегу познатом под именом Кула, на 400 m надморске висине, налазе се остаци мањег средњовековног утврђења издуженог облика, чији су бедеми прилагођени облику платоа ширине 18, а дужине 46 m. Утврђењем доминира кула висине 19,85 m која...

Градска кућа у Вршцу

Градска кућа у Вршцу

Позната је под називом Готско здање. Саграђена је 1860. за администрацију градског Магистрата. Градио ју је грађевинар Сигисмунд Килер, предузимач је био Франц Брандајс, план и предрачун израдио је Ц. К. Мерник, асистент и надзорни орган градње био је Виљем Бихер....

Зграда „Стара апотека“

Зграда „Стара апотека“

Кућа је саграђена половином XVIII века. У њој је 1784. отворена прва вршачка апотека, чији је оснивач и власник био Пелеван. Све до 1971. имала је исту намену, служила је за апотеку и стан апотекара. Међу власницима, који су се током скоро два века постојања...

Зграда на Тргу Бориса Кидрича бр. 8-10 у Панчеву

Зграда на Тргу Бориса Кидрича бр. 8-10 у Панчеву

Штапска зграда је зидана у трећој деценији 19. века. 1892. зграду је купила Римокатоличка црквена општина, која је према плановима грађевинара Карла Хефнера извршила адаптацију 1894. Данас зграда има вишеструку намену као пословно-трговински, угоститељски и галеријски...

Бунари

Бунари

Бунари се, распоређени на одређеном растојању, најчешће налазе на раскрсницама улица. Представљају плански систем водоснабдевања, настао у току формирања овог насеља у Војној граници, који је у одређеној мери поседовао и водоводну мрежу. Најстарији бунари подигнути су...

Црква Св. Преображења у Добрици

Црква Св. Преображења у Добрици

Једнобродна Преображењска црква у Добрици складних архитектонских облика, издваја се од сродних грађевина по мноштву класицистичких мотива на фасадама изведених у плитком рељефу, и декоративно завршеним торњем над западним прочељем. Црквена општина је предузела обнову...

Иконостас српске православне цркве

Иконостас српске православне цркве

Црква је зидана у XVIII веку, а обновљена је 1852-54, после страдања у Буни 1848. Једнобродна је грађевина са полукружном апсидом и звоником на западној страни, испред кога је трем са четири стуба који држе архитравну греду за забатом. Фасаде су декорисане упареним...

Ватрогасни дом у Белој Цркви

Ватрогасни дом у Белој Цркви

Зграда је саграђена 1785, у време и по грађевинским прописима Војне границе. Првобитно је била у функцији гостионице која се звала "Златни јелен". Касније је коришћена као приватна трговачка и стамбена зграда, а затим као Ватрогасни дом. Грађена је као једноспратни...

Археолошко налазиште „Град“

Археолошко налазиште „Град“

Праисторијски град Дупљаја налази се 1,5км југозападно од села Дупљаја, код Беле Цркве. То је узвишена лесна тераса троугаоног облика, чија је површина око 6ха. Са северозападне стране се стрмо спушта према долини реке Караш. Кустос Националног музеја у Мађарској Ф....