Територијална надлежност

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву обавља посао заштите непокретних културних добара на територији јужног Баната, који се простире југоисточним делом северне српске покрајине Војводине, на површини од 4.245 km². По попису из 2011. године има 293.370 становника, а седиште округа је град Панчево. Јужно Банатски округ обухвата град Панчево, град Вршац и 6 општина: Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово и Пландиште.

Панчево

Град Панчево обухвата површину од 759 km², а чине га 10 насељених места: седиште – Панчево, градска насеља – Старчево и Качарево, и сеоска насеља – Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука и Омољица. Панчево се простире обалама Тамиша и Дунава. То је четврти град у Војводини по броју становника, а по подацима из 2011. године у граду је живело 123.414 становника. На територији града Панчева се налази 126 непокретних културних добара.

Вршац

Град Вршац заузима површину од 801 km² и у свом саставу има 24 насељена места: седиште Вршац и сеоска насеља – Ватин, Велико Средиште, Влајковац, Војводинци, Вршачки Ритови, Гудурица, Загајица, Избиште, Јабланка, Куштиљ, Мали Жам, Мало Средиште, Марковац, Месић, Орешац, Павлиш, Парта, Потпорањ, Ритишево, Сочица, Стража, Уљма и Шушара. По подацима из 2011. године у општини је живело 52.026 становника. На територији општине Вршац се налази 37 непокретних културних добара.

Бела Црква

Општина Бела Црква заузима површину од 353 km². Белоцркванска општина у свом саставу има 14 насељених места – центар општине је Бела Црква, а сеоска насеља су: Банатска Паланка, Банатска Суботица, Врачев Гај, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Калуђерово, Крушчица, Кусић, Црвена Црква и Чешко Село. По подацима из 2011. године у општини је живело 17.367 становника. На територији општине Бела Црква се налазе 22 непокретна културна добра.

Опово

Општина Опово заузима површину од 203 km². Седиште општине је насеље Опово. Општина Опово је најмања на територији јужног Баната и једна од најмањих у Војводини. Има 4 насељена места – центар општине Опово и насеља Баранда, Сакуле и Сефкерин. По подацима из 2011. године у општини је живело 10.440 становника. На територији општине Опово се налазе 3 непокретна културна добра.

Ковин

Општина Ковин заузима површину од 725 км² и у свом саставу има 10 насељених места: центар општине – Ковин и насеља – Баваниште, Гај, Делиблато, Дубовац, Мало Баваниште, Мраморак, Плочица, Скореновац и Шумарак. По подацима из 2011. године у општини је живело 33.722 становника. На територији општине Ковин се налази 13 непокретних културних добара.

Ковачица

Општина Ковачица заузима површину од 419 km² и у свом саставу има 8 насељених места. Седиште општине је насеље Ковачица, а остала насеља су: Дебељача, Идвор, Падина, Путниково, Самош, Уздин и Црепаја. По подацима из 2011. године у општини је живело 25.274 становника. На територији општине Ковачица се налази 15 непокретних културних добара.

Пландиште

Општина Пландиште заузима површину од 383 km² и у свом саставу има 14 насељених места. Седиште општине је Пландиште, а остала насељена места су: Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Стари Лец и Хајдучица. По подацима из 2011. године у општини је живело 11.336 становника. На територији општине Пландиште се налази 15 непокретних културних добара.

Алибунар

Општина Алибунар заузима површину од 602 km² и у свом саставу има 10 насеља: центар општине – Алибунар и насеља – Банатски Карловац, Владимировац, Добрица, Иланџа, Јаношик, Локве, Николинци, Нови Козјак, Селеуш и излетиште Девојачки Бунар. По подацима из 2011. године у општини је живело 20.151 становника. На територији општине Алибунар се налази 15 непокретних културних добара.