Добра под претходном заштитом

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву je, у складу са чланом 29. став 1. Закона о културним добрима, евидентирао као добра која уживају претходну заштиту следеће непокретности:

Град Панчево

1. Парни млин у Панчеву

Редни број: 25/ГО , Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адреса: Панчево, Жарка Зрењанина бр.76
Кат. пар. бр. 6214 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

2. Стари ватрогасни дом у Панчеву

Редни број: 44/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Панчево,  Браће Јовановић бр.29
Кат. пар. бр. 4034 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

3. Аеродром у Панчеву

Редни број: 1/ЗИМУП, Датум евидентирања: 23.05.2019.
Адреса: Јабучки пут б.б. 
Кат. парцела бр. 6/1 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

4. Зграда у улици Жарка Зрењанина бр. 17 у Панчеву

Редни број: 36/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Панчево, Жарка Зрењанина бр. 17
Кат. пар. бр. 5740 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

5. ОШ „ Јовaн Јовановић Змај“ у Панчеву

Редни број: 33/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Змај Јовина бр. 3
Кат. парцела. бр.4067/1 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

6. Зграда основне школе „Ђура Јакшић” у Панчеву

Редни број: 23/ГО, Датум евидентирања: 26.05.2019.
Адреса: Лава Толстоја бр. 30, Панчево
Кат.пар. бр. 4509 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

7. Водна задруга

Редни број: 24/ГО , Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адреса: Панчево,  Моше Пијаде бр.19
Кат. парц. бр. 3692 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

8. Вајфертов улазни објекат у римокатоличко гробље

Редни број: 4/ЦДГО, Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адреса: Панчево, Јосифа Маринковића 82
Кат. пар. бр. 2780 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

9. Надгробни споменик Руже Змајеве на православном гробљу у Панчеву -урађено  

Редни број: 2/СИСО, Датум евидентирања: 22.05.2019.
Адреса: Панчево, Ружина бр.7
Кат.пар. бр. 2799 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

10. Надгробни споменик Адама витеза Косанића 

Редни број: 3/СИСО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Панчево, Старо православно гробље
Кат. пар. бр. 8080 К.О.Панчево, објекат 1
Административна општина: Панчево

11. Споменик погинулим борцима Црвене армије у улици Иве Курјачког у Панчеву 

Редни број: 4/СИСО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Панчево, улица Иве Курјачког
Кат. пар. бр. 8017 К.О.Панчево;
Административна општина: Панчево

12. Споменик погинулим борцима Црвене армије на углу улица Жарка Зрењанина и Првомајске у Панчеву 

Редни број: 5/СИСО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Панчево, угао улица Жарка Зрењанина и Првомајске 
Кат. пар. бр. 8080 К.О.Панчево, објекат 1
Административна општина: Панчево

13. Споменик погинулим борцима Црвене армије на углу улица Ослобођења и Лава Толстоја у Панчеву 

Редни број: 6/СИСО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Панчево, угао улица Ослобођења и Лава Толстоја 
Кат. пар. бр. 8028/3 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

14. Црква Вазнесења Господњег у Банатском Брестовцу 

Редни број: 41/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Банатски Брестовац, Ђуре Јакшића бр. 2
Кат.пар. бр. 245 и 246 КО Банатски Брестовац 
Административна општина: Панчево

15. Штампарија „6. октобар“  у Панчеву

Редни број: 35/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Улица Др. Касапиновића бр.11, Панчево
Кат.пар. бр. 4396/1 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

16. Месна заједница Качарево

Редни број: 35/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Улица Др. Касапиновића бр.11, Панчево
Кат.пар. бр. 4396/1 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

17. Надгробни споменик сликарке Зоре Петровић на Православном гробљу у Панчеву

Редни број:8/СИСО, Датум евидентирања19.10.2020.
Адреса: Ружина бр. 6
Катастарска парцела бр. 2799 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

18. Надгробни споменик Бранка Ановића на Православном гробљу у Панчеву

Редни број:9/СИСО, Датум евидентирања19.10.2020.
Адреса: Ружина бр. 6
Катастарска парцела бр. 2799 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

19. Зграда месне канцеларије у Качареву

Редни број:46/ГО, Датум евидентирања:13.10.2020.
Адреса:Качарево, Маршала Тита бр. 37
Катастарска парцела бр. 6/1, 4/1 К.О. Качарево
Административна општина: Панчево

20. Румунска православна црква Пренос моштију Св. Николаја у Долову,

Редни број:45/ГО, Датум евидентирања 5.10.2020.
Адреса: Долово, улица Румунска,
Катастарска парцела бр. 1322, 1321/7 К.О. Долово,
Административна општина: Панчево

21. Зграда старе општине у Долову

Редни број:48/ГО, Датум евидентирања:22.10.2020.
Адреса:Долово, Краља Петра I бр. 1
Катастарска парцела бр. 88 К.О. Долово
Административна општина: Панчево

22. Зграда месне заједнице у Долову

Редни бр. 49/ГО, Датум евидентирања: 22.10.2020.
Адреса: Долово, Краља Петра I бр. 5,
Катастарска парцела бр. 91 К.О. Долово
Административна општина: Панчево

23. Кућа у улици ЈНА бр. 15 са помоћним објектима у Долову

Редни бр. 50/ГО, Датум евидентирања 22.10.2020.
Катастарска парцела бр. 179 К.О. Долово
Административна општина: Панчево

24. Улица Проте Васе Живковића – целина градитељских објеката с историјским и архитектонским вредностима

Редни број: 5/ЦДГО, Датум евидентирања:04.11.2020.
Катастарске парцеле бр.:4000, 4011, 4012, 4014/2, 4017/1, 4017/2, 4019, 4020/1, 4020/2 све К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

25. ЦЕНТР ПАНЧЕВА – целина градитељских објеката с историјским и архитектонским   вредностима

Редни број:7/ЦДГО, Датум евидентирања:21.12.2020.
Катастарска парцела број: 4217, 4218/1, 4221, 4223, 4224, 4227, 4309, 4312,4319, 4320, 4321, 4326, 4327, 4328, 4329, 4300, 4318, 4362, 4363, 4364, 4365,4366, 4367/1, 4367/2,4368/1, 4368/2, 4369/1, 4369/2,4370/1, 4370/2, 4371/1,4371/2, 4371/3, 4372/1,4372/2, 4373, 4374, 4375/2, 4376/2, 4376/3, 8042/1, 8059, све К.О. Панчево
Административна пштина Панчево

26. Доњи град 1 у Панчеву– целина градитељских објеката с историјским и архитектонским вредностима

Редни број: 9/ЦДГО, Датум евидентирања21.12.2020.
Катастарских парцела бр.:5780/1, 5781, 5783, 5784, 5785, 5791, 5779, 5745, 5746, 5747, 5750, 5755, 5756, 5757,5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5774, 5775, 5776, 5777, 8069/1, 5708, 5711/2, 5716, 5717, 5844, 5845, 5847/1, 8069/1, све К.О. Панчево
Административна пштина Панчево

27. ЛОКАЛИТЕТА ЦИГЛАНА НА ДЕЛИБЛАТСКОМ ПУТУ –  ДОЛОВО

локалитет са археолошким садржајем –
Редни број:4/АС-ЛОК, Датум евидентирања 14.12.2020.
Катастарске парцеле број: 4034/1, 7568/1, 7568/2, 7568/3, 7568/4, 7569/1 и 7569/2, све К.О. Долово. 
Административна пштина Панчево

28. ПОТАМИШЈЕ У ПАНЧЕВУ – целина градитељских објеката с историјским и архитектонским вредностима

Редни број:6/ЦДГО, Датум евидентирања:17.12.2020.
Катастарске парцеле број: 3888/1, 3888/2, 3888/3, 3888/5, 3889/1, 3889/3, 3889/5, 3889/6, 3889/7, 3890, 3892/1, 3892/2, 3892/3, 3924, 3926, 3927, 3928/1, 3928/2, 3929, 3930, 3931, 3933, 3934/1, 3934/2, 3935, 3938, 3939, 3940, 3948, 3949, 3951/1, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980/1, 3980/2, 3981, 3982, 3983, 3984, 3986/1, 3986/2, 3993, 4091/1, 4091/2, 4092, 4094, 4096/2, 4096/3, 4096/4, 4097, 4098, 4101, 4103, 4106, 4107-део, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116/1, 4116/2, 4117/1, 4117/2, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4127, 4129, 4130,  4133, 4136/1, 4136/2, 4136/3, 4137, 4138/1, 4138/2, 4138/3, 4138/4, 4138/5, 4138/6, 4138/7, 4139/1, 4139/2, 4139/3, 4139/4, 4139/5, 4140/1, 4140/2, 4143/3, 4144/2, 4144/3, 4144/4, 4145/2, 4148/1, 4148/2, 4148/3, 4148/4, 4148/5, 5806 – део, 5810, 5811, 5812, 5817/1, 5818/3, 5819, 5821/1, 5821/2, 5821/3, 5824, 5825, 5828/1, 5836, 8025/1, 8046/1, 8047-део, 8069/1 – део, 8071/2, 8106/3, 8106/5, 8106/6, 8106/9, 8106/14, 8106/40, 8106/41, 8106/42, 8106/43, 8106/44, 8106/45, 8106/46, 8106/47, 8106/48, 8106/49, 8106/50, 8164, 8165, 8166, 8167, 8169/1, 8169/2, 8170, 8172, 8173, 8174, 8175, све К.О. Панчево. 
Административна општина: Панчево

29. Доњи град 2 у Панчеву- целина градитељских објеката с историјским и архитектонским вредностима

Редни број: 8/ЦДГО, Датум евидентирања21.12.2020.
Катастарских парцела број: 4179,4180,4181,4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4188/2, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198/3, 5743, 8052, 4385/2, 4385/3, 4389, 4390/1, 4391/3, 4392, 4393, 4394, 4396/1, 4396/2, 4397, 4398, 4399, 4407/2, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407/1, 4407/2, 4408, 4409, 4432, 5337, 5416/1,5416/2, 5432/1, 5432/2, 5433/1, 5433/2, 5430, 5429, 5428, 4395, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5410, 5411/1, 5411/2, 5418/1, 5420/1, 5420/2, 5421/1, 5421/2, 5422/1, 5423/1, 5424/1, 5424/2, 5425/1, 5425,2,5426/1, 5426/2, 5427, 5439, 5440, 5443, 5444, 5446, 5448, 5449/1,
5450, 5463, 5698, 5701, 5702, 5713, 5714, 5715, 5718, 5719, 5720, 5721,5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727/1, 5727/2, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739/1, 5739/2, 5740, 5741, 5742, 8053, 8065, 4410, 4411, 4413, 4414, 4415, 4422, 4428, 4429, 4440, 8051, 8053, 8054, 4355/1, 4355/2, 4356 , 4357, 4441, 4442, 8055/1, 4359/1, 4359/2, 4360, 4361, 4375/1, 4376/1, 4377, 4378, 8050, 8051, 8053, 8054, 8055/1, 5744, 5748, 5749, 5751, 5752, 5753, 5754, 8067, све К.О. Панчево

Град Вршац

1. Старо градско језгро Вршца 

Редни број: 2/СЈГН , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац
Кат. Парцеле су у прилогу. 
Административна општина: Вршац

2. Стари вински подрум „Хелвеција“ у Вршцу

Редни број: 19/ГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац, Димитрија Туцовића бр. 99
Кат. парц. бр. 6950/2 К.О. Вршац
Административна општина: Вршац

3. Зграда железничке станице у Вршцу

Редни број: 20/ГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац, Булевар Ослобођења бр. 15
Кат. парц. бр. 9709/6 К.О. Вршац
Административна општина: Вршац

4. Саборна црква Св. Николе са портом и зградама основне школе „Вук Караџић“

Редни број: 1/ЦДГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац, Дворска бр. 17-19
Кат. парц. бр. 4061, 4066, 4067 и 4069 К.О. Вршац
Административна општина: Вршац

5. Стари млин у Стражи

Редни број: 21/ГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Стража, потес Гају Сатулуј
Кат. парц. бр. 3560 и 3557 К.О. Стража
Административна општина: Вршац

6. Комплекс некадашње касарне у Вршцу

Редни број: 2/ЦДГО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац, Стевана Мокрањца 2а
Кат. парц. бр. 9024 К.О. Вршац
Административна општина: Вршац

7. Мостови на Месићу

Редни број: 3/ЦДГО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адеса: Вршац, улице Краљевића Марка, Радакова, Патријарха Рајачића, Брегалничка, Синђелићева, Змај Јовина и трг Николе Пашића
Кат.пар.бр. 9693 К.О. Вршац 
Админ. општина: Вршац 

8. Водица посвећена Огњеној Марији у атару Вршца

Редни број: 2/ЛЕС, Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адеса: Атар Вршца
Кат.пар.бр. 17288 К.О. Вршац 
Админ. општина: Вршац

9. Археолошки локалитет „Ватин-Бела Бара“

Редни број: 1/ЛА, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адеса: Ватин
Админ. општина: Вршац

10. Локалитет ЦРВЕНКА-АТ

Редни број: 2/ЛА, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адеса: Вршац, Вршац
Кат.пар.бр.14537-14592;14268-14339;14342-14348;14349-14362; 27573,27551,27254,27224 К.О. Вршац 
Админ. општина: Вршац

11. Локалитет КРЕМЕЊАК- Потпорањ

Редни број: 3/ЛА, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адеса:МЗ Потпорањ
Кат.пар.бр. 53-70; 129-199; 218-234; 239/12; 239/13; 239/20- 239/30; 239/32, 239/33; 239/34, 239/35,239/36, 239/49-239/53 К.О. Потпорањ 
Админ. општина: Вршац

Општина Алибунар

1. Румунска православна црква силаска Св. Духа

Редни број: 26/ГО , Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адеса: Владимировац, Трг ослобођења бб
Кат.пар.бр. 861 К.О. Владимировац
Админ. општина: Алибунар

2. Водица посвећена Усековању главе Св. Јована Крститеља у Селеушу 

Статус: У поступку израде предлога одлуке за утврђивање за НКД- споменик културе
Редни број: 1/ЛЕС, Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адреса: Атар насеља Селеуш
Кат.пар.бр. 6044, 1491 К.О. Селеуш 
Админ. општина: Алибунар

3. „Девојачки бунар“ у Делиблатској пешчари 

Редни број: 6/ЛЕС, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Излетиште „Девојачки бунар“
Кат.пар.бр. 6689 и 6702 К.О. Банатски Карловац 
Админ. општина: Алибунар

4. Зграда Месне заједнице у Владимировцу

Редни број: 31/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адеса: Владимировац, Цара Лазара бр. 76
Кат.пар.бр. 664/1 К.О. Владимировац
Админ. општина: Алибунар

Општина Пландиште

1. Зграда Општине Пландиште

Редни број: 39/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Пландиште, Војводе Путника бр.38
Кат.пар. бр.1 К.О.Пландиште
Административна општина: Пландишт

Општина Опово

1. Зграда Ватрогасног дома у Баранди 

Редни број: 22/ГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Баранда,Трг Маршала Тита бр.5
Кат. пар. бр. 3/2 К.О. Баранда
Административна општина: Опово

Општина Ковин

1. Стари мост у Плочици-урађено  

Редни број: 42/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Атар насеља Плочица
Кат. пар. бр. 3491/1, 3620/1, 3620/5 и 4034 КО Плочица, 3620/5, 4035, 3620/1, 3491/1 КО Плочица (у ширини 15м од осе моста југозападно и североисточно)  и делове катастарских парцела бр. 3614  (у ширини 6 м од границе са парцелом 3615 ка југозападу) и бр. 3615 (у ширини парцеле бр. 3614 северозападно од границе са парцелом бр.3620/5) КО Плочица;
Административна општина: Ковин

2. Споменик стрељаним Јеврејима на Чардаку

Редни број: 7/СИСО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса:Делиблато, Делиблатски пут -Чардак
Кат.пар. бр. 996 К.О.Делиблатски песак
Административна општина: Ковин

3. ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Ковину

Редни број: 27/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Ковин, Жарка Зрењанина бр.9
Кат.пар.бр. 3425  К.О. Ковин 
Админ. општина: Ковин

4. ОШ „Ђура Јакшић“ у Ковину

Редни број: 28/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Ковин, ЈНА бр.38
Кат.пар.бр. 2932  К.О. Ковин 
Админ. општина: Ковин

5. Кућа у Улици Соње Маринковић 1 

Редни број: 29/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Ковин, Соње Маринковић бр.1
Кат.пар.бр. 3692  К.О. Ковин 
Админ. општина: Ковин

6. Румунска православна црква Силаска Св. Духа у Мраморку 

Редни број: 30/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Мраморак, Жарка Зрењанина бр.58
Кат.пар.бр. 1162  К.О. Мраморак
Админ. општина: Ковин

7. Скит 40 мученика у Гају

Редни број: 3/ЛЕС, Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адеса: Атар насељеног места Гај
Кат.пар.бр.5668   К.О. Гај 
Админ. општина: Ковин

8. Водица посвећена Св. Великомученику Прокопију у атару Ковина

Редни број: 4/ЛЕС, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Атар Ковина
Кат.пар.бр. 5522  К.О. Ковин 
Админ. општина: Ковин

9. Манастир Баваниште

Редни број: 5/ЛЕС, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Атар насеља Баваниште, потес Мајур
Кат.пар.бр. 5791 К.О. Баваниште 
Админ. општина: Ковин

10. Партизанска база на Чардаку

Редни број: 2/ЗИМУП, Датум евидентирања 22.10.2020.
Адреса: Чардак, Делиблатски пут, Делиблато, 
Катастарска парцела број:975- део К.О. Делиблатски песак, Ковин
Админ. општина: Ковин

11. Црпна станица у Дубовцу

Редни број: 47/ГО, Датум евидентирања: 19.10.2020.
Адреса: Дубовац, 
Катастарска парцела бр. 4539 К.О. Дубовац
Админ. општина: Ковин

12. Румунска православна црква у Делиблату

Адреса: Делиблато, Маршала Тита бр. 106
Редни број:52/ГО, Датум евидентирања 22.10.2020.
Катастарска парцела бр. 1231 К.О. Делиблато
Админ. општина: Ковин

Општина Ковачица

1. Дрвени магацин на железничкој станици у Ковачици

Редни број: 37/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Ковачица, Железничка улица
Кат.пар. бр. 879  К.О.Ковачица
Административна општина: Ковачица

Општина Бела Црква

1. Руска црква

Редни број: 32/ГО, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Трг руских кадета
Кат. парцела. бр. 1527 К.О. Бела Црква
Административна општина: Бела Црква

2. Зграда Дома за децу и омладину у Белој Цркви 

Редни број: 43/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Бела Црква, Бели трг бр. 2 
Кат. пар. бр. 2239/2 и 2239/3 К.О. Бела Црква
Административна општина: Бела Црква

3. Музички павиљон у парку, Бела Црква

Редни број: 38/ГО, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Бела Црква, Градски парк
Кат.пар. бр.2234 К.О.Бела Црква
Административна општина: Бела Црква