Добра под претходном заштитом

Обавештавамо вас да је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, у складу са чланом 29. став 1. Закона о културним добрима, евидентирао као добра која уживају претходну заштиту следеће непокретности:

ГРАД ПАНЧЕВО

1. Старо језгро града Панчева

Редни број: 1/СЈГН, Датум евидентирања: 01.06.2017

2. Парни млин у Панчеву

Редни број: 25/ГО , Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адреса: Панчево, Жарка Зрењанина бр.76
Кат. пар. бр. 6214 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

3. Стари ватрогасни дом у Панчеву

Редни број: 44/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Панчево, Браће Јовановић бр.29
Кат. пар. бр. 4034 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

4. Аеродром у Панчеву

Редни број: 1/ЗИМУП, Датум евидентирања: 23.05.2019.
Адреса: Јабучки пут б.б.
Кат. парцела бр. 6/1 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

5. Зграда у улици Жарка Зрењанина бр. 17 у Панчеву

Редни број: 36/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Панчево, Жарка Зрењанина бр. 17
Кат. пар. бр. 5740 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

6. ОШ „ Јовaн Јовановић Змај“ у Панчеву

Редни број: 33/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Змај Јовина бр. 3
Кат. парцела. бр.4067/1 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

7. Зграда основне школе „Ђура Јакшић” у Панчеву

Редни број: 23/ГО, Датум евидентирања: 26.05.2019.
Адреса: Лава Толстоја бр. 30, Панчево
Кат.пар. бр. 4509 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

8. Евангеличка црква у Панчеву

Редни број: 40/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Панчево, Мите Топаловића бр.11
Кат. парц. бр. 4190 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

9. Водна задруга

Редни број: 24/ГО , Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адреса: Панчево, Моше Пијаде бр.19
Кат. парц. бр. 3692 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

10. Вајфертов улазни објекат у римокатоличко гробље

Редни број: 4/ЦДГО, Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адреса: Панчево, Јосифа Маринковића 82
Кат. пар. бр. 2780 К.О. Панчево
Административна општина: Панчево

11. Надгробни споменик Руже Змајеве на православном гробљу у Панчеву

Редни број: 2/СИСО, Датум евидентирања: 22.05.2019.
Адреса: Панчево, Ружина бр.7
Кат.пар. бр. 2799 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

12. Надгробни споменик Адама витеза Косанића

Редни број: 3/СИСО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Панчево, Старо православно гробље
Кат. пар. бр. 8080 К.О.Панчево, објекат 1
Административна општина: Панчево

13. Споменик погинулим борцима Црвене армије у улици Иве Курјачког у
Панчеву

Редни број: 4/СИСО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Панчево, улица Иве Курјачког
Кат. пар. бр. 8017 К.О.Панчево;
Административна општина: Панчево

14. Споменик погинулим борцима Црвене армије на углу улица Жарка
Зрењанина и Првомајске у Панчеву

Редни број: 5/СИСО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Панчево, угао улица Жарка Зрењанина и Првомајске
Кат. пар. бр. 8080 К.О.Панчево, објекат 1
Административна општина: Панчево

15. Споменик погинулим борцима Црвене армије на углу улица Ослобођења и
Лава Толстоја у Панчеву

Редни број: 6/СИСО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Панчево, угао улица Ослобођења и Лава Толстоја
Кат. пар. бр. 8028/3 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

16. Црква Вазнесења Господњег у Банатском Брестовцу

Редни број: 41/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Банатски Брестовац, Ђуре Јакшића бр. 2
Кат.пар. бр. 245 и 246 КО Банатски Брестовац
Административна општина: Панчево

17. Штампарија „6. октобар“ у Панчеву

Редни број: 35/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Улица Др. Касапиновића бр.11, Панчево
Кат.пар. бр. 4396/1 К.О.Панчево
Административна општина: Панчево

ОПШТИНА ВРШАЦ

1. Старо градско језгро Вршца

Редни број: 2/СЈГН , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац
Кат. Парцеле су у прилогу.
Административна општина: Вршац

2. Стари вински подрум „Хелвеција“ у Вршцу

Редни број: 19/ГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац, Димитрија Туцовића бр. 99
Кат. парц. бр. 6950/2 К.О. Вршац
Административна општина: Вршац

3. Зграда железничке станице у Вршцу

Редни број: 20/ГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац, Булевар Ослобођења бр. 15
Кат. парц. бр. 9709/6 К.О. Вршац
Административна општина: Вршац

4. Саборна црква Св. Николе са портом и зградама основне школе „Вук
Караџић“

Редни број: 1/ЦДГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац, Дворска бр. 17-19
Кат. парц. бр. 4061, 4066, 4067 и 4069 К.О. Вршац
Административна општина: Вршац

5. Стари млин у Стражи

Редни број: 21/ГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Стража, потес Гају Сатулуј
Кат. парц. бр. 3560 и 3557 К.О. Стража
Административна општина: Вршац

6. Комплекс некадашње касарне у Вршцу

Редни број: 2/ЦДГО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Вршац, Стевана Мокрањца 2а
Кат. парц. бр. 9024 К.О. Вршац
Административна општина: Вршац

7. Мостови на Месићу

Редни број: 3/ЦДГО, Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адеса: Вршац, улице Краљевића Марка, Радакова, Патријарха Рајачића, Брегалничка,
Синђелићева, Змај Јовина и трг Николе Пашића
Кат.пар.бр. 9693 К.О. Вршац
Админ. општина: Вршац

8. Водица посвећена Огњеној Марији у атару Вршца

Редни број: 2/ЛЕС, Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адеса: Атар Вршца
Кат.пар.бр. 17288 К.О. Вршац
Админ. општина: Вршац

9. Археолошки локалитет „Ватин-Бела Бара“

Редни број: 1/ЛА, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адеса: Ватин
Админ. општина: Вршац

10. Локалитет ЦРВЕНКА-АТ

Редни број: 2/ЛА, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адеса: Вршац, Вршац
Кат.пар.бр. 14537-14592; 14268-14339;14342-14348; 14349-14362;
27573,27551,27254,27224 К.О. Вршац
Админ. општина: Вршац

11. Локалитет КРЕМЕЊАК- Потпорањ

Редни број: 3/ЛА, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адеса:МЗ Потпорањ
Кат.пар.бр. 53-70; 129-199; 218-234; 239/12; 239/13; 239/20- 239/30; 239/32, 239/33;
239/34, 239/35,239/36, 239/49-239/53 К.О. Потпорањ
Админ. општина: Вршац

ОПШТИНА АЛИБУНАР

1. Румунска православна црква силаска Св. Духа

Редни број: 26/ГО , Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адеса: Владимировац, Трг ослобођења бб
Кат.пар.бр. 861 К.О. Владимировац
Админ. општина: Алибунар

2. Водица посвећена Усековању главе Св. Јована Крститеља у Селеушу

Статус: У поступку израде предлога одлуке за утврђивање за НКД- споменик културе
Редни број: 1/ЛЕС, Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адреса: Атар насеља Селеуш
Кат.пар.бр. 6044, 1491 К.О. Селеуш
Админ. општина: Алибунар

3. „Девојачки бунар“ у Делиблатској пешчари

Редни број: 6/ЛЕС, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Излетиште „Девојачки бунар“
Кат.пар.бр. 6689 и 6702 К.О. Банатски Карловац
Админ. општина: Алибунар

4. Зграда Месне заједнице у Владимировцу

Редни број: 31/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адеса: Владимировац, Цара Лазара бр. 76
Кат.пар.бр. 664/1 К.О. Владимировац
Админ. општина: Алибунар

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

1. Зграда Општине Пландиште

Редни број: 39/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Пландиште, Војводе Путника бр.38
Кат.пар. бр.1 К.О.Пландиште
Административна општина: Пландиште.

ОПШТИНА ОПОВО

1. Зграда Ватрогасног дома у Баранди

Редни број: 22/ГО , Датум евидентирања: 27.05.2019.
Адреса: Баранда,Трг Маршала Тита бр.5
Кат. пар. бр. 3/2 К.О. Баранда
Административна општина: Опово

ОПШТИНА КОВИН

1. Стари мост у Плочици

Редни број: 42/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Атар насеља Плочица
Кат. пар. бр. 3491/1, 3620/1, 3620/5 и 4034 КО Плочица, 3620/5, 4035, 3620/1, 3491/1 КО
Плочица (у ширини 15м од осе моста југозападно и североисточно) и делове
катастарских парцела бр. 3614 (у ширини 6 м од границе са парцелом 3615 ка
југозападу) и бр. 3615 (у ширини парцеле бр. 3614 северозападно од границе са
парцелом бр.3620/5) КО Плочица;
Административна општина: Ковин

2. Споменик стрељаним Јеврејима на Чардаку

Редни број: 7/СИСО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса:Делиблато, Делиблатски пут -Чардак
Кат.пар. бр. 996 К.О.Делиблатски песак
Административна општина: Ковин

3. ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Ковину

Редни број: 27/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Ковин, Жарка Зрењанина бр.9
Кат.пар.бр. 3425 К.О. Ковин
Админ. општина: Ковин

4. ОШ „Ђура Јакшић“ у Ковину

Редни број: 28/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Ковин, ЈНА бр.38
Кат.пар.бр. 2932 К.О. Ковин
Админ. општина: Ковин

5. Кућа у Улици Соње Маринковић 1

Редни број: 29/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Ковин, Соње Маринковић бр.1
Кат.пар.бр. 3692 К.О. Ковин
Админ. општина: Ковин

6. Румунска православна црква Силаска Св. Духа у Мраморку

Редни број: 30/ГО, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Мраморак, Жарка Зрењанина бр.58
Кат.пар.бр. 1162 К.О. Мраморак
Админ. општина: Ковин

7. Скит 40 мученика у Гају

Редни број: 3/ЛЕС, Датум евидентирања: 28.05.2019.
Адеса: Атар насељеног места Гај
Кат.пар.бр.5668 К.О. Гај
Админ. општина: Ковин

8. Водица посвећена Св. Великомученику Прокопију у атару Ковина

Редни број: 4/ЛЕС, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Атар Ковина
Кат.пар.бр. 5522 К.О. Ковин
Админ. општина: Ковин

9. Манастир Баваниште

Редни број: 5/ЛЕС, Датум евидентирања: 29.05.2019.
Адреса: Атар насеља Баваниште, потес Мајур
Кат.пар.бр. 5791 К.О. Баваниште
Админ. општина: Ковин

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

1. Реформаторска хришћанска црква у Дебељачи

Редни број: 34/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Трг Маршала Тита бр. 3, Дебељача
Кат. парцела бр. 854 К.О. Дебељача
Административна општина: Ковачица

2. Дрвени магацин на железничкој станици у Ковачици

Редни број: 37/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Ковачица, Железничка улица
Кат.пар. бр. 879 К.О.Ковачица
Административна општина: Ковачица

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

1. Руска црква

Редни број: 32/ГО, Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Трг руских кадета
Кат. парцела. бр. 1527 К.О. Бела Црква
Административна општина: Бела Црква

2. Зграда Дома за децу и омладину у Белој Цркви

Редни број: 43/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Бела Црква, Бели трг бр. 2
Кат. пар. бр. 2239/2 и 2239/3 К.О. Бела Црква
Административна општина: Бела Црква

3. Музички павиљон у парку, Бела Црква

Редни број: 38/ГО , Датум евидентирања: 30.05.2019.
Адреса: Бела Црква, Градски парк
Кат.пар. бр.2234 К.О.Бела Црква
Административна општина: Бела Црква


Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву