Зграда Магистрата у Панчеву

Саграђена је у периоду између 1833. и 1838, по плановима граничарског грађевинара мајора Хајмана, за зграду Магистрата – управно административни објекат са доминантним положајем на главном градском тргу. Данас се у њој налази Народни музеј Панчева. Грађена је као репрезентативна масивна грађевина, класицистич ке стилске оријентације, са основом у облику обрнутог ћириличног слова „П“, наглашеним главним корпусом оријентисаним према Тргу и нешто нижим, касније дозиданим, бочним крилима. Има приземље и спрат. Хоризонтална подела изведена је кордонским венцем, који дели приземни од спратног дела, и поткровним венцем, а главни акценат симетрично компоноване уличне фасаде је јако истакнути централни ризалит у осовини прочеља, са порталима, стубовима који носе балкон са балустрадом и тимпаноном у чијој ниши је рељеф са фигурама крилатих нимфи и сатом. Приземље има правоугаоне прозоре са профилисаним оквирима и снажним надпрозорницима, док су прозори спратног дела полукружни, са лунетама испод наглашених архиволти. Посторна организација и богата декоративна обрада ентеријера достигла је репрезентативност и складност архитектонских облика екстеријера објекта. Свечану дворану декорисао је 1838. Јулије Сајдл, сликар из Новог Сада. Конзерваторски радови на уличној фасади изведени су 1995-96.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Зграда је подигнута 1833. год
Број у регистру Завода: 9
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1428
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 986/48 од 21. јуна 1948. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91