Зграда „Конкордија“ у Вршцу

Саграђена је 1847. по плановима Франца Брандајса, на месту старе Штенцерове гостионице, за хотел. Зграду откупљује прво вршачко акционарско друштво, руши је и гради нови објекат за гостионицу под именом „Конкордија“, које је и данас сачувано. Затим је 1852. откупљује Магистрат за смештај Ниже реалке и отада је служила за потребе образовања и у новије време Музеја. Зграда је измењена и проширена 1884, по пројектима истог аутора, у монументалну спратну грађевину, са фронтом према улици, бочним и дворишним крилом. Архитектонски је обликована са стилским обележјима класицизма. Улична фасада је компонована око централног тракта са два нижа бочна крила. У централном тракту приземља налази се широка лучно завршена капија-ајнфорт, док су сви прозори приземља у плитким нишама са степенастом архиволтом у горњем делу. Спрат це-нтралног тракта украшен је монументалним канелираним полукружним пиластрима са ко-ринтским капителима између високих полукружно завршених прозора, који се разликују од правоугаоних прозора на бочним деловима грађевине. На крајевима бочних фасада налазе се плитки пиластри са истакнутим венцем уместо капитела, а на широком фризу централног тракта, изнад греде коју носе пиластри, налази се место за натпис. Конзерваторски радови рађени су 1988. и 1994.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Подигнута 1847. год.
Број у регистру Завода: 30
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1445
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-36/7-70 од 24.06.1970. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91