Зграда Гимназије „Урош Предић“

Споменик културе састоји се из два објекта – зграде гимназије и зграде фискултурне сале, која је њен саставни део. Градња зграде гимназије започела је 1887. године, а завршена је следеће, 1888. године, када је саграђена и фискултурна сала. Зграда гимназије је спратни објекат и састоји се од три истурена блока повезана у дубини подужим делом. Зидана је опеком, са сводном конструкцијом у ходницима и архитравном у осталим просторијама. Дрвена кровна конструкција има декоративне избачене тавањаче. Главна улична фасада хоризонтално је рашчлањена соклом, подпрозорним и надпрозорним венцима и венцом између приземља и спрата, који је најизраженији. У погледу стилских карактеристика, у основној концепцији и декоративној обради, поседује елементе класицизма. Зграда фискултурне сале је правоугаоне основе, зидане у опеци, са двоводним кровом, једноставних фасада, без декорације. Поред архитектонских вредности изражених у стилским карактеристикама и доследно спроведеној просторној организацији, подређеној јасно дефинисаној намени, споменик културе има и изузетне културно-историјске вредности. Као прва и једина панчевачка гимназија већ више од сто година даје значајан допринос развоју културе и образовања у овој средини. Међу њеним ђацима били су Урош Предић, Михајло Пупин, а једно време у њој је као професор службовао Милош Црњански.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена 1887-1888. год.
Број у регистру Завода: 68
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1749
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-2231/97-004 од 18.06.1997. године
„Службени гласник Републике Србије" број 27 од 26.06.1997. године