Вести

 

СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО ПАНЧЕВА – ЈАВНИ ОГЛАС о покретању поступка за утврђивање за просторно културно-историјску целину

мај 30, 2019 Обавештавамо вас да је дана 30.05.2019. у листу СТАРТ 013 бр. 380 објављен ЈАВНИ ОГЛАС о покретању поступка за утврђивање Старог градског језгра Панчева за просторно културно-историјску целину (бр.610/3 од 29.05.2019.). Сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њима, као и заинтересовани органи и установе могу извршити увид у текст Предлога Одлуке о утврђивању Старог ...

Банатска oкућница у Долову утврђена за споменик културе

мај 29, 2019 Обавештавамо вас да је Банатска окућница у Долову утврђена за споменик културе Одлуком Владе Републике Србије бр.633-5089/2019 од 23.05.2019. године, Службени гласник бр.36, од 24.05.2019. Линк до документа

Старо градско језгро Беле Цркве утврђено за просторно културно-историјску целину

мај 29, 2019 Обавештавамо вас да је Старо градско језгро Беле Цркве утврђено за просторно културно-историјску целину Одлуком Владе Републике Србије бр. 633-5906/2019 од 23.05.2019, Службени гласник бр.36, од 24.05.2019.

Добра под претходном заштитом на територији Јужног Баната

мар 31, 2019 Обавештавамо вас да је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, у складу са чланом 29. став 1. Закона о културним добрима, евидентирао као добра која уживају претходну заштиту непокретности на територији Јужног Баната, а увид у списак можете извршити кликом на линк.