Јавно парно купатило у Панчеву

Споменик културе је саграђен 1909. године, по плановима архитекте Антуна Шебешћана. Састоји се из једне веће приземне зграде и више помоћних објеката. Главна зграда је разуђене основе и састоји се од централног дела над којим је плитка купола и два идентична бочна крила квадратне основе са преломљеним четвоространим крововима. У њој се налазило парно купатило, 25 кабина за свлачење, један велики базен са топлом водом и два мања са хладном водом. У осталим просторијама које су окруживале велики базен, налазиле су се просторије са паром, врућим ваздухом, тушевима, просторије за масажу, за одмарање, шест просторија са по једном или две собе са по две каде, итд. У једној од помоћних зграда, које се налазе ита главне уличне зграде, налазило се купатило за сиротињу које се састојало само од тушева. Осим тога, у њој је био и парни казан, две просторије за прање и сушење рубља, као и разне машине. Споменик културе је архитектонски обликован са стилским обележјима сецесије. Елементи сецесије су некада били далеко богатији у ентеријеру главног објекта (обрада зидова, декорација на вратима, итд.), а данас се углавном налазе на фасадама објекта (геометријски детаљи). Дворишни део био је парковски уређен и заштићен оградом од кованог гвожђа са сецесијском стилском декорацијом. Овај споменик културе поседује архитектонско-стилске, културно-историјске и амбијенталне вредности. Налази се изван зоне заштићеног старог језгра Панчева, али је лоциран у улици која представља приступни амбијент старој зони Потамишја и представља вредан допринос историјском наслеђу Панчева.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђено 1909. године
Број у регистру Завода: 114
Датум уписа: 06/05/2013
Број у централном регистру: СК 2132
Датум уписа: 14/06/2013
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-2819/2013 од 05.04.2013.
„Службени гласник Републике Србије“ број 33 од 10.04.2013.