Црква Св. Николе у Сакулама

У цркви Св. Николе у Сакулама саграђеној 1844, унутрашња декорација поседује стилско јединство, будући да је настала као дело једне групе мајстора у кратком временском периоду. Иконопис Константина Пантелића из 1856-57. на олтарској прегреди, архијерејском и Богородичином трону, чини целину са њиховим архитектонским конструкцијама и скулпторским радом (дверима, оплатом и резбаријом). Исти резбар је вероватно начинио и два налоња за целивајуће иконе, а по свој прилици, истовремени су и орнаментални и фигурални украс на зидовима храма. Иако школован у Бечу, и свакако добро упознат са назаренским сликарством, Пантелић још увек слика тамном гамом. Био је штићеник митрополита Стратимировића и Лукијана Мушицког, што му је донело бројне наруxбине за велике иконописне послове. Његова је вероватно и веома оштећена икона на платну која се налазила на застави. Од покретних слика, у цркви се налазе још руске иконе из XVIII века, једна икона из прве половине XIX века и целивајуће празничне иконе на плеху сликане обострано, дела двојице мајстора из средине XIX века. Сачувано је и једно оковано јеванђеље, штампано у Русији 1760, са горњом корицом украшеном рељефним представама у металу.

Општина/град: Опово
Период настанка: Средина 19. века
Број у регистру Завода: 46
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1448
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Нови Сад број 410/64 од 28.09.1966. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91