Црква Св. арханђела у Ковину

Ковинска црква Св. арханђела Михаила и Гаврила зидана је током осме деценије XVIII века. О њеној обнови из 1887, коју је извео Аугустин Козанек из Панчева, говори запис на полеђини иконе на Богородичином трону, али се не зна шта је том приликом урађено. Иконостас је највероватније настао убрзо по изградњи храма. Резбарија је врхунског квалитета, па отуд прича у народу да је донета чак из Беча, али се радије може приписати познатој новосадској породици Марковића. Основну архитектонску конструкцију држе стубићи у два реда, а изведена орнаментика најчешће је састављена од уобичајених биљних познобарокнокласицистич ких мотива. Сматра се да су иконе непознатог мајстора настале у периоду између 1780. и 1805. Иконе на архијерејском и Богородичином трону стилски су сасвим блиске престоним. Оне су готово идентичне иконама из суседног села Гаја из 1802, па је вероватно да их је радио исти мајстор. Унутрашњост цркве је готово сва исликана, али је због чађи која се наталож ила тешко утврдити шта је све представљено. Арсеније Јакшић, који је осликавао вршачку Саборну цркву, извео је неколико слика на лиму за ковинску богомољу, па је могуће да је он и аутор живописа. Целивајуће иконе из око 1770. приписују се Теодору или Димитрију Поповићу. У цркви се чува већи број покретних икона и слика различитих аутора, насталих током прошлог столећа.

Општина/град: Ковин
Период настанка: Црква је сазидана између 1777 и 1780Иконостас вероватно из последње четвртине XVIII или почетка XIX века
Број у регистру Завода: 48
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1464
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 02-272/1-69 од 16.04.1969. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91