Црква Св. Ане – Вајфертова капела

Цркву Св. Ане подигао је Ђорђе Вајферт као породичну капелу. Освећена је 26. јула 1923. године. То је једнобродна грађевина оријентисана север – југ са звоником и сакристијом која се издваја из основне масе. Стилски се може уврстити у еклектичне грађевине, тако да на прочељу звоника и разуђеним кровним површинама преовладава сецесија, на западној страни (фасади) и ентеријеру олтарског простора неоготика, док се на бифорама уочавају утицаји византијске архитектуре. Забатни део улазног трема обрађен је у плиткој малтерској пластици и завршен са две фигуре анђела симетрично постављене. На западној фасади објекта налази се трем са неоготским сводовима на зиданим ступцима. Отвори на трему, по један на бочним странама и три на предњој, полукружно су засведени. Фасаде цркве и звоника декорисане су елементом четворолиста. Прозори и розете су застакљени техником витража. Вајфертова капела је сачувала функцију католичке цркве.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Освећена 1923. год.
Број у регистру Завода: 76
Датум уписа: 31/12/2004
Број у централном регистру: СК 1757
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе РС број 633-4710/99 од 25.1.2000.
„Службени гласник Републике Србије“ број 5 од 17.02.2000. године