Црква Преноса моштију св. Николе „Мала-Горња“

„Мала горња“ црква Преноса моштију св. Николе, подигнута је 1888. на узвишењу изнад центра Долова, због чега је добила назив Горња. Ова складна неокласицистичка грађевина мањих димензија сазидана је на месту старије цркве из 1765, која је срушена 1877. Црква је једнобродна грађевина са полукружним олтарским простором и једва наглашеним певничким просторима. Мирна и отмена фасадна декорација, са полукружним слепим нишама и низом аркада на конзолама, ствара утисак старе ренесансне палате. Подједнако је обраћена пажња на вертикалну и хоризонталну поделу архитектонске пластике. Западно прочеље је надвишено звоником на коме је, са изузетком барокно рокајних линија кровног венца, поновљена неокласицистичка декорација. Према пројекту Драгише Милутиновића израђен је иконостас. Иконе на иконостасу и Христов гроб у Малој цркви радио је академски сликар Паја Јовановић од 1898-1901. године, иконе су изведене у духу академског реализма, са портретским приступом обраде ликова и вештим композицијама. То је једна од ретких религиозних целина у Јовановићевом опусу. Његова превасходна заинтересованост за историјску и жанр слику, чини да се код представа религиозног садржаја ослања на старије узоре, у овом случају назарене, као и на еклектичан манир. Претпоставља се да су зидне слике у олтару и наосу рад неког од ученика Јосифа Гојгнера. Конзерваторски радови су изведени 1968. и 1972.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Данашња црква је саграђена 1888. на месту старе из 1765. год. Велики псалтир и Престоно јеванђеље из 1690. год. и иконостас из 1901. год.
Број у регистру Завода: 18
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1426
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 651 од 16.11.1966. године Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 121/50 од 17.03.1950. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91