Црвени Магацин

Објекат Црвени магацин у Панчеву је слободно постављен у близини реке. Правоугаоне је основе, има приземље и три спрата, са дрвеном међуспратном конструкцијом. Кров је висок, двосливни. Са северне и јужне стране има по четири контрафора, са западне седам, а источне шест. На дужој страни има 13 прозора на сваком спрату. На првом спрату су 12 прозора и једна врата за убацвање робе. На ужој страни има седам прозора и двоја врата, и то на првом спрату и у приземљу. Сви прозори су правоугаононг облика са решеткама, а врата су масивна, гвоздена, без украса. Има један димњак. Грађен је опеком у кречном малтеру. Кровни покривач је бибер цреп. У ентеријеру међуспратна дрвена конструкција је видљива. Објекат је саградио војни ерар за жито и настао је 1785. или 1787. године. Зграда до данас није променила намену – магацински простор. Објекат има документарну, историјску вредност као један од најстаријих објеката у граду, који сведочи и о делатности војног ерара у њему . Такође поседује техничко документарну вредност, јер је његова дрвена међуспратна конаструкција врло вредна и једна од ретких видљивих међуспратних конструкција до сада сачуваних. Објекат има и естетску вредност јер обједињује елементе индустријске и војне архитектуре, а урбанистичко просторна вредност огледа се у томе што је магацин грађен пре формирања улица Иве Лоле Рибара и Кеја Радоја Дакића.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђен 1785. или 1787. год.
Број у регистру Завода: 67
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1748
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-2231/97-018 од 18.06.1997. године
„Службени гласник Републике Србије" број 27 од 26.06.1997. године