Хотел „Војводина“

Хотел „Војводина“ је саграђен крајем 19. века и као један од најстаријих хотела у Панчеву саставни је део целине коју су некад сачињавали магацини, пиваре, хотели, капетанија, волуменски и ликовно је уклопљен у амбијент старог панчевачког пристаништа. Саграђен је као спратни објекат, правоугаоне основе, са мансарадним кровом. Зидан од oпеке и кречног малтера, са дрвеном међуспратном конструкцијом. У целини објекат је еклектичке стилске оријентације, са елементима сецесије у декоративној обради. На уличној фасади налазе се четири лизене са вертикалним фризом, а испод два од укупно четири прозора на спрату је цветна и геометријска декорација. Осим архитектонско-стилских вредности, као објекат са стилским обележјима архитектуре на прелазу векова, овај споменик културе има и историјске и амбијенталне вредности.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђен крајем XIX века
Број у регистру Завода: 66
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1747
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године
"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године