Старо градско језгро Панчева

Старо градско језгро Панчева обухвата простор историјског језгра града, у оквиру његовог средишњег дела, које чини склоп објеката око тргова Краља Петра I и Трга слободе, са уличним токовима који се уливају у централни простор целине и неколико објеката на које се простори тргова и уличних фронтова ослањају. Сви објекти налазе се на простору богатом културно-историјским слојевима и траговима материјалне културе од времена Рима и каснијих епоха. Панчево се урбанистички почело организовати почетком ХVIII века, његово градско језгро формирано је у другој половини ХVIII века, али је највреднији простор језгра, са јавним и репрезентативним грађевинама, настајао почетком ХIХ века и везује се за регулационе планове из 1830. и 1909. Градски тргови, Велика пијаца (Трг Краља Петра I), Житна пијаца (Трг слободе) и Трг испред католичке цркве формирају се и затварају на прелазу векова. На простору који је обухваћен трговима развијао се управни, просветни и црквени живот града, који је условио адекватно градитељско наслеђе – зграду Магистрата, Штапску зграду, Графову кућу, комплекс Миноритског самостана, Православне цркве са зградом Црквене општине и парком. Поред ових и низ других објеката, својом просторном диспозицијом, архитектонско-стилским одликама, репрезентативношћу, амбијенталним вредностима и културно-историјским значајем доприносе валоризацији језгра.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 19, почетак 20. века
Број у регистру Завода: 20
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: ПКИЦ 58
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завод за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-293/6-72 од 02.04.1973. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 25/91