Српска православна црква Св. Петра и Павла

Бела Црква је 1777. добила од Аустријске царевине статус слободне војне вароши, а изградња нове барокне цркве на старим темељима трајала је од 1774. до 1780, када ју је осветио епископ вршачки Викентије Поповић. То је једнобродна грађевина са троделном апсидом тролисне основе, плитко испуштеним певничким просторима и звоником изграђеним над западним травејом цркве. Спољни украс је уобичајен: сокл и кровни венац деле фасаду хоризонтално, а пиластри и профилисани оквири за прозоре вертикално. На западном прочељу изграђен је забат са волутама. У апсиди су три полукружно засведене нише, а у наосу и над хором изведени су сферни сводови. О изради иконостаса и зидних слика говори запис на северном зиду, изнад средњег прозора: дрворезбар Аксентије Марковић урадио је конструкцију 1793, Павел Ђурковић будимски сликар насликао је иконе за време столовања Јосифа Јовановића Шакабенте, епископа вршачког, а Симеон Јакшић, житељ Беле Цркве, осликао је зидове и сводове 1810. Велику обнову комплетног сликарства иконостаса и зидова, са позлатом, извео је 1898. Ђока Путник са сином Иваном. У цркви се налази плаштаница која је везена у Бечу 1769, а припадала је старом храму који је постојао на месту данашњег.

Општина/град: Бела Црква
Период настанка: Друга половина XVIII века
Број у регистру Завода: 52
Датум уписа:
Број у централном регистру: СК 1129
Датум уписа: 08/12/1995
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АП Војводине број 236 од 22.05.1959. године (за цркву, иконостас, зидне слике и плаштаницу)
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91