Споменик оснивачима Панчевачке гимназије

Споменик оснивачима панчевачке гимназије налази се у порти Успенске цркве у Панчеву, на простору првобитне цркве брвнаре у којој је обављана служба од 1798-1811. док није изграђена Успенска црква. Споменик је у основи четвртастог облика у виду стуба који се према врху сужава. На западној и источној страни су две плоче од Будимског камена са рељефима и натписима. На првој је натпс на старословенском језику и посвећен је старој цркви брвнари која се некад налазила на том месту. На другој, која је посвећена оснивачима гимназије на старословенском, латинском и немачком. „FUNDALORIBUS GYMNAZIUM PANCSOVIENZIS MDCCCXXXVI“ „DEN STIFTERN DES GYMNAZIUMO ZU PANCSOVA 1836.“

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1836. год.
Број у регистру Завода: 65
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1746
Датум уписа: 11/05/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-226/3-72 од 08.05.1972. године
/