Светионици на ушћу Тамиша у Дунав

Светионици су сазидани 1909. за потребе безбедности воденог саобраћаја. Две куле-светиље, поред тога што су функционални објекти, садрже интресантне архитектонске детаље и симбол су времена снажног развоја града Панчева, односно прерастања у значајно раскршће сувоземног и речног саобраћаја почетком ХХ века. Куле-светиље зидане су од жуте опеке постављене на кружној подлози од земље озидане каменом. Зидане су у три појаса који су дељени по хоризонтали декоративним венцем од црвене, профилисане опеке, која уоквирује и улазна врата као и прозорска окна На врху кула су терасе наткривене купастим кровом, носачима извора светла.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Сазидане 1909. године.
Број у регистру Завода: 10
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1465
Датум уписа: 30/12/1997
Решење број 01-240/3-72 од 9.11.1972. годинеПокрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91