Румунска православна црква Св. пророка Илије

Споменик културе је зидан 1906. године. Пројектовали су га Petru Schlarb и његов син из Румуније. То је једнобродна грађевина осноиве уписаног крста са полукружном апцисом, оријентисана у правцу исток-запад. Из масе главног прочеља издиже се всок звоник, наглашене лимене капе. Двоводна, дрвена кровна конструкција покривена је бибер црепом. Фасаде су оживљене прислоњеним пиластрима и вишеструко профилисане венцима. Улазни портал је наткриљен троугаоним тимпаноном који се као елемент декорације понавља и над бочним прозорским отворима. Зидно сликарство из 1937.-38. године рад је Александра Штефа, док је за иконостасну преграду, у деловима допремљену из Румуније, ангажован Иван Босиок. Споменик културе, значајан пример стваралаштва румунског народа, смештен је у центру града, тако да поред складности архитектонске концепције поседује и просторно-урбанистичку вредност.

Општина/град: Ковин
Период настанка: Подигнута 1906. год.
Број у регистру Завода: 91
Датум уписа: 31/12/2000
Број у централном регистру: СК 1770
Датум уписа: 11/08/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-4725/99 од 25.01.2000. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 5 од 17.02.2000. године