Румунска православна црква Св. Георгија

Уздинска црква Св. Георгија изграђена је у барокном духу почетком ХIХ века. Једнобродна грађевина издужене правоугаоне основе са полукружном олтарском апсидом и звоником на западној страни, декорисана је класицистичком архитектонском пластиком на фасадама. Иконостас развијеног програма, са 69 икона углавном мањег формата, осликао је 1833/36. Константин Данил. Неуобичајени распоред икона као и избор тема указују на утицаје иконописачке традиције ХVIII века. Смирене колористичке вредности пастелних боја подређене су цртежу и несвојствене сликарском маниру и раскошној палети Константина Данила. Укључујући иконе на Богородичином и архијерејском трону, уздински храм постаје највећа галерија Данилових црквених слика, мада се оне не могу сматрати његовим најбољим остварењима. Зидне слике на сводовима цркве вероватно је извео Јован Зејку 1908. године.

Општина/град: Ковачица
Период настанка: 1801 или 1802. год. Иконостас, слике над певницама и веоватно слике на своду потичу из XIX века (дело су Константина Данила)
Број у регистру Завода: 7
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1029
Датум уписа: 22/12/1993
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 3/61 од 06.04.1961. године Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 02-394/2-71 од 12.06.1971. године
"Службени гласник Републике Србије" број 16/90