Родна кућа Жарка Зрењанина

Жарко Зрењанин рођен је 1902. у Избишту. У напредном омладинском покрету делује већ као ђак учитељске школе. Члан КПЈ је од 1927. Због револуционарног рада био је често хапшен, прогањан и мучен. Од 1936. био је секретар Покрајинског комитета КПЈ за Војводину, а од 1940. члан ЦК КПЈ. Године 1941. руководи народним устанком у Војводини. Новембра 1942. опкољен је од стране окупаторске полиције у селу Павлишу крај Вршца и у неравноправној борби погинуо је. Кућа у Избишту је панонског типа, приземна, од тврдог грађевинског материјала, са кровом на две воде покривеним ситним црепом. Собе су са земљаним подом. Кућа је 1956. обележена белом мермерном спомен плочом.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Други светски рат
Број у регистру Завода: 34
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1466
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштитиу споменика културе Нови Сад број 01-36/8-70 од 24.6.1970. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91