РКЦ Св. Герхарда де Сангредо

Римокатоличка црква sv. Gerharda de Sangredo саграђена је у периоду од 1860. до 1863.г. с тим што је спољашњост коначно уобличена 1902. године. Није познато име архитекте који је израдио нацрт, али се предпоставља да је из Беча. Фасада је првобитно изведена у теракоти, али брзо је пропала, тако да је већ 1902. године обновљена и делом обложена каменом, с тим што је камен употребљаван за архитектонске детаље. Радове на обнови фасаде извеле су архитекте из Беча Knotgen и Bach из Беча. Иначе црква је саграђена у неоготском стилу веома чистог обрасца. Приликом обнове постављене су и скулптуре на прочељу, као и велика кмпозиција на балдахину изнад главног портала. Академски вајар и професор уметничке академије у Будимпешти исклесао је у камену: композицију у дубоком рељефу Богородица благосиља светог Стефана, затим скултуре у надприродној велични Христос учитељ, Свети краљ Стефан, Свети Герхард и Богородица. Главни олтар светог Герхарда осликао је професор Бечке академије уметности Petar Johann Geiger 1863. године. Бочни олтар са представом Свете породице израдио је академски сликар Carl Gutsch 1869. године. Унутрашњу декорацију – композиције и орнаментика изведене су у времену од 1912. до 1914. године. Сликао је Szirmai Anthál уз помоћ Jureina Anthál-a и Јулија Мерлића, сликара из Вараждина. Десно од главног улаза налази се велика композциија, уље на платну, рад Stephana Jäġera сликара из Ченеја. Композциија приказује одбрану Вршца од турског напада у рату 1788. године, под вођством Joacoba Hrnnemanna. Слика је настала 1923. године. Осим тога у цркви се чувају и следће заставе: Зидрског еснафа из 1896. године, Вршачког удружења пољопривредника из 1906. године, Вршачког привредног савеза из 1901. године, као и застава ковачког цеха из 1894. године. У цркви се налазе и оргуље са два мануала и 52 регистра, израђена су почетком века 20., у радионици Leopolda Wegsteina у Темишвару.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Саграђена у периоду 1860-1863. год.
Број у регистру Завода: 85
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1765
Датум уписа: 11/08/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 03-87/4-78 од 14.03.1978. године
/