Римокатоличка црква Св. Терезије Авилске

Споменик културе је сазидан 1830. године, на месту цркве подигнуте 1722. године, а срушен је 1827. године, о чему сведочи бронзана плоча смештена у унутрашњости храма, на јужном зиду. То је једнобродна граћевина, основе уписаног крста са петостраном апсидом, уз чију је северну страну смештена сакристија са припратом, одакле се степеништем иде у хорски простор. Окренута је у правцу исток-запад. Над источним делом издиже се високи звоник са сатом и две камене вазе на обе стране прочеља. Фасаде су оживљене плитким пиластрима, вишеструко профилисаним кровним венцем и полукружним прозорским отворима. Кровна конструкција је дрвена, покривена бибер црепом. Споменик културе је смештен у самом центру града, у главном градском парку, опасан је оградом од кованог гвожђа која је псотављена на ниском зиду од цигле, тако да има све квалитетне амбијенталне целине. Својом складном архитектонском концепцијом он представља значајан пример католичког храма 19. века.

Општина/град: Ковин
Период настанка: Сазидана 1830. год. на месту цркве подигнуте 1772. а срушене 1827. год.
Број у регистру Завода: 92
Датум уписа: 31/12/2000
Број у централном регистру: СК 1771
Датум уписа: 11/08/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-4707/99 од 25.01.2000. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 5 од 17.02.2000. године