Основна школа „Аксентије Максимовић“

Зграда се налази у улици Аксентија Максимовића, и једна је од најстаријих у околини Панчева. Саграђена је око 1780. године, непосредно после оснивања војне границе. Саграђена је за војне сврхе, официрске станове, канцеларије, а у дворишту су биле штале и полигон за „егзерцир“. Зграда је интересантна и значајна због своје некадашње намене, историјског значаја, као и због тога што постоји могућност да је то, не само најстарија зграда у Долову, него и читаве комуне Панчева. Подигнута је одмах по оснивању насеља, око 1780. г. У једној анонимној белешци ова школса зграда (у то време са другом наменом) се овако описује: „Јавна здања: ск. канцеларија шупа за егзарањЕ (обучавања) војника, од доброг је материјала и са два унтерофицира квартара стана, снабдевања“. Објекат је зидан, постављен дужом страном на уличну линију. Покривен је двосливним кровом са покривачем од црепа. Основна зграда једноставно је решена, што је случај и у погледу детаља, таванице, врата и др. Ова зграда изгледом је истоветна са већим административних зграда из доба војне границе, али кровне конструкције, њен начин градње, носи карактеристике исконске вештине градње. Исти је случај и са израдом дрвених детаља (прозори, врата) чији су делови спојени дрвеним „чавлама“.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена око 1780. год.
Број у регистру Завода: 79
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1760
Датум уписа: 11/05/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 01-237/3-72 од 05.04.1973. године
/