Надгробни споменик Томи Сандуловићу

Надгробни споменик Томе Сандуловића налази се на Православном гробљу у Панчеву, испред капеле, лево од улаза. Споменик је израђен од црног мермера, на постољу је. Типичан је надгробни споменик. Подигнут је Томи Сандуловићу знаменитом грађанину Панчева, који се заједно са Игњатом Барајевцем, сматра оснивачем панчевачке гимназије. На предњој страни споменика уклесан је натпис: „Панчевачком грађанину и оснивачу панчевачке гимназијске накладе Томи Сандуловићу умрлом 9. Фебруара 1835. Признање народа.“ 1874.

Општина/град: Панчево
Период настанка: ?-1835. године
Број у регистру Завода: 61
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1742
Датум уписа: 26/10/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-228/3-72 од 15.04.1972. године
/