Надгробни споменик Марка Кулића

Надгробни споменик народног хероја Марка Кулића налази се на Православном гробљу у Панчеву, парцела бр. 5, VI ред, гробно место бр. 1. Направљен је од камена, грубо клесаног и симболизује држање Марка Кулића пред окупаторима, издржао је сва мучења, а није одао своје саборце. Марко Кулић био је један од организатора устанка у Панчеву и првоборац. На предњој страни споменика исписан је кратак текст: „НАРОДНИ ХЕРОЈ МАРКО КУЛИЋ 1914 – 1941.“

Општина/град: Панчево
Период настанка: У периоду након Другог светског рата
Број у регистру Завода: 57
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1738
Датум уписа: 25/10/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-234/3-72 од 10.04.1972. године
/