Надгробни споменик композитора Мите Топаловића

Надгробни споменик композитора Мите Топаловића налази се на Православном гробљу у Панчеву, парцела бр. 7, други ред. Споменик је израђен од сивог мермера, у облику зарубљене пирамиде. На њему је кратак натпис: „Гробница Мите и Марије Топаловић“ Мита Топаловић је био познати панчевачки композитор. Живео је у времену између 1849 – 1912. године. Као питомац Српске православне црквене општине студирао је музику у Прагу. По повратку у Панчево, почев од 1873. па све до краја свог живота, био је хоровођа Српског црквеног певачког друштва и наставник музике у Српској вишој девојачкој школи у Панчеву. Значајан је и као композитор црквених песама обрађених за хорско певање.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1849-1912. године
Број у регистру Завода: 58
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1739
Датум уписа: 25/10/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01.231/3-72 од 12.04.1972. године
/