Надгробни споменик Игњата Барајевца

Надгробни споменик Игњата Барајевца налази се испред капеле, десно од улазних врата, на Православном гробљу у Панчеву. Саграђен је од црног мермера са каменим постољем. Типичан је надгробни споменик. Подигнут је Игњату Барајевцу, знаменитом грађанину Панчева, који се заједно са Томом Сандуловићем, сматра оснивачем панчевачке гимназије. На предњој страни споменика уклесан је натпис: „Панчевачком грађанину и оснивачу панчевачке гимназијске накладе Игњату Барајевцу умрлом 8. јуна 1836. Признање народа.“ 1874.

Општина/град: Панчево
Период настанка: ?-1836. године
Број у регистру Завода: 60
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1741
Датум уписа: 26/10/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-229/3-72 од 15.04.1972. године
/