Надгробни споменик Василија Живковића

Надгробни споменик Василија Живковића налази се на Православном гробљу у Панчеву, парцела бр.12, први ред, гробно место бр.16. Споменик је типичног изгледа, изграђен од сивог камена. На њему је следећи натпис: „Василије Живковић протопрезвитер рођен 1819. умро 1891.“ Био је свештеник у Панчеву. Писао је поезију. Студирао је прво право у Пешти и Пожуну, а затим учио богословију у Вршцу. Био је један од оснивача Друштва српске слоге банатске. Године 1846. постао је парох у Панчеву, а касније и протопрезвитер. За то време био је један од најистакнутијихјавних културних радника у Панчеву. Написао је већи број песама и објављивао их је у тадашњим српским листовима. За неке од њих је касније компонована и музика. Оне се данас певају као народне песме. То су, између осталих, Радо иде Србин у војнике. Ти плавиш зоро красна, Одби се бисер од грана и др.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1819-1891. године
Број у регистру Завода: 59
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1740
Датум уписа: 26/10/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-232/3-72 од 12.04.1972. године
/