Надгробни споменик борцима из I светског рата и жртвама фашистичког терора из II светског рата

Надгробни споменик борцима из Првог и жртвама фашистичког терора из Другог св. рата налази се на Православном грoбљу у Панчеву, средина парцеле бр.13. Споменик се састоји од спомен-костурнице и велике мермерне плоче на којој су исписана имена 130-орице бораца Првог светског рата и омање пирамиде од камена, на чијој је предњој страни уграђена мала мермерна плоча, посвећена жртвама фашистичког терора стрељаним током рата у Панчеву. На овој плочи исписан је следећи текст: „Жртвама стрељаним у Панчеву од злочиначких немачких фашиста 1941-1945.“ МНО Мала пирамида која је била посвећена жртвама Другог св. рата 1982. године уклоњена је и на њено место постављена је скулптура од бронзе, рад панчевачког скулптора Божидара Јововића, која је на доњем делу сигнирана са: Б. Јововић 82. Скуптура је постављена на хоризонталну плочу која покрива заједничку гробницу. Иако скулптура нема званично име, може се назвати „Птице“, с обзиром да представља јато барских птица са дугим кљуновима које су чврсто збијене, погледа упртих ка небу, које стреме у вис. Тела птица су стилизована у великој мери у духу модерне скулптуре, али је стилизација ипак у границама препознатљивости. Скулптура се може двојако тумачити. Посматрана у целини група птица делује као пламен, симбол храбрости, неуништивости. Саме пак птице су симболи душа страдалих, које симболично узлећу ка небу, симболу смрти, остављајући за собом ватру као траг живота и бесмртности у сећањима. С обзиром да обилује симболиком везаном за страдање људи којима је подигнут овај споменик, дело поседује значајне уметничке вредности. Ова многострука симболика је ретка у савременој уметности, као што су и ретки надгробни споменици значајне уметничке вредности посебно из периода после Другог светског рата.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Први и Други светски рат
Број у регистру Завода: 63
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1744
Датум уписа: 26/10/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-230/3-72 од 26.04.1972. године
/