Локалитет Шљункара

Археолошко налазиште Шљункара налази се на западном прилазу Белој Цркви, са десне стране регионалног пута Ковин-Бела Црква. Налазиште чини доминантно узвишење у облику тела пречника 260 метара. Приликом рекогносцирања 1969-1970. године на површини налазишта уочени су уломци посуда који су опредељени у 3. и 4. век и који припадају Сарматима, те је на основу тога претпостављено да је реч о сарматском насељу и некрополи. Приликом истраживања 2003. године уочен је танак културни слој са уломцима посуда из периода старијег гвозденог доба. Карактеристика налазишта је хоризонтална стратиграфија. Целокупна површина налазишта је под пољопривредним културама, углавном воћњацима.

Општина/град: Бела Црква
Период настанка: III, IV век
Број у регистру Завода: /
Датум уписа:
Број у централном регистру: АН 141
Датум уписа: 11/08/2004
проглашењу за НКД: Одлука Владе Републике Србије број 633-3153/97-23 од 08.08.1997. године Решење Завода за заштиту споменика културе Панчево број 260.од 5.4.2005.
„Службени гласник Републике Србије“ број 39 од 05.09.1997. год