Локалитет преко Слатине у Омољици

Најзначајнији налази су остаци темеља једнобродне цркве са полукружном апсидом, јужно од цркве остаци темеља грађевине од опеке и малтера у облику базена за воду, а око цркве насеље и гробље из периода XII–XIII века. Црква је имала један брод и дубоку, потковичасту апсиду. Дужина цркве је 12 m, а ширина 6,4 m, оријентисана је у правцу североисток–југозапад. Темељи цркве су ширине 1,1–1,3 m и откривени на дубини од 30–40 cm од површине тла, непосредно испод слоја орања. Око цркве истражено је 158 гробова. Покојници су укопавани у гробне раке правоугаоног облика. Значајну карактеристику гробља чине прилози: новац који је најчешће стављан покојнику у уста или у врећицу од коже поред главе, као и налази наушница, прстења и огрлица од перли. Откривен је до сада непознати тип наушнице на територији Србије – од сребра са филигрански ажурираним јагодама и две купе од тордиране жице са гранулама. Изградња и трајање цркве и време сахрањивања одређени су на основу налаза новца и накита у период друге трећине XII и прве половине XIII века, а црква је срушена у време најезде Монгола 1242. године и више није обновљена.

Општина/град: Панчево
Период настанка: XII – XIII век
Број у регистру Завода: 111
Датум уписа:
Број у централном регистру: АН 157
Датум уписа: 17/08/2012
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-2765/2012 од 10.05.2012.
„Службени гласник Републике Србије“ број 50 од 18. 05. 2012.