Кућа у Ул. Петра Драпшина бр. 8

Споменик културе је саграђен 1878. године као једноспратна грађевина са основом у облику латиничног слова „L“, да би јој убрзо подужно дворишно крило било продужено приземним објектом и дозидано још једно приземно крило. Улична фасада је симетрично решена, са широким улазом у средини и по три лучно завршена отвора – излога, који су некад били прозори, са сваке стране. Изглед отвора са леве стране у потпуности је измењен накнадним интервенцијама. Изнад кордонског венца који хоризонтално дели фасаду, изнад улаза, налази се балкон и по три прозора са сваке стране. Декоративна обрада фасаде изведена је у еклектичком стилу, са елементима неоренесансе. Споменик културе има стилско-архитектонске вредности као изразити пример еклектичке стилске оријентације у градитељском наслеђу Панчева. Поред историјског значаја, јер су у кући боравили Милан Ћурчин и Бранислав Нушић, поседује и амбијенталне вредности као саставни део заштићене целине Трга Слободе.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена 1878. год.
Број у регистру Завода: 72
Датум уписа: 31/12/2004
Број у централном регистру: СК 1753
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године
"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године