Кућа у Ул. Задружна 66

Споменик културе састоји се из једног објекта који је саградио Гајта Новак, половином 19. века. Кућа је сачувала облике првобитне грађевине, што је издваја од осталих објекта у месту. Кућа је правоугаоног облика и њену основу чине соба – кухиња – соба, трем на дрвеним стубовима, остава са дворишне стране и подрум испред предње собе.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Саграђена половином XIX века
Број у регистру Завода: 87
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1767
Датум уписа: 11/08/2004
Одлука Скупштине АП Војводине број 6 – 8/92 од 9.10.1992. године
"Службени лист АПВ" број 13 од 26.10.1992. године