Кућа у Улици Жарка Зрењанина број 106А (Објекат 1) у Панчеву

Споменик културе саграђен је почетком 30-их година 20. века. Налази се на парцели коју је је 20. априла 1929. године купила „Прва панчевачка парна столарија и стругара“ под управом браће Антоновића и других из Панчева. У кругу фабрике браћа Антоновић су изградила себи куће. У кући у улици Жарка Зрењанина 106а живели су до краја Другог светског рата Игњат и Стефан Антоновић. Фабрика је конфискована 18. јула 1945. године, а са њом и кућа. По изградњи нових радионица зграда поново постаје стамбена, а станови су дати на коришћење радницима. Деведесетих година 20. века откупљени су. Соменик културе је стамбени објекат са две стамбене јединице, спратности – приземње са поткровљем, са основом у облику латиничног слова „L“. Улаз у један стан је са уличне стране преко трема са стубовима и украсима од дрвета, а у други из дворишта. Зграда је зидана опеком старог формата у кречном малтеру са дрвеном међуспратном таваницом. Зидови поткровља су грађени бондручном конструкцијом. Кров је сложен, вишеводни, дрвене кровне конструкције покривен бибер црепом на задњој страни док је са предње стране фалцовани цреп. Улична фасада је малтерисана и богато украшена резбареним дрветом. У приземљу је трем са раскошно резбареном оградом и трианглом са змајевима, и тераса поткровља са дрвеним стубовима, оградом и резбареним венцем. Остале фасаде су једноставне, малтерисане са дрвеним опшивом стрехе. Прозори су дрвени двокрилни и трокрилни. Улазна врата су такође дрвена двокрилна. Поред историјских вредности везаних за развој индустрије у граду Панчеву, споменик културе поседује и архитектонске вредности. Има изузетно значајну грађевинску структуру са јединственом архитектуром, конструкционим и декоративним детаљима богато украшеним резбареним дрветом.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Почетак тридесетих година XX века
Број у регистру Завода: 116
Датум уписа: 07/10/2013
Број у централном регистру: СК 2140
Датум уписа: 16/08/2013
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-4139/2013 од 04.06.2013.
„Службени гласник Републике Србије“ број 51 од 12.06.2013.