Кућа Танацковића

Споменик културе је саграђен у другој половини 19. века као угаони приземни објекат, приближно квадратне основе, са малим двориштем у средини. Грађен је од опеке и кречног малтера. Кров је сложен, са покривачем од бибер црепа. Декоративна обрада је скромна, изведена плитким пластичним украсом, са пиластрима без стилских капитела, двоструким натпрозорним гредама и главним венцем. Споменик културе има архитектонско-стилске вредности као објекат са елементима класицизма, у изгледу и декоративној обради. Као саставни део блока панчевачког приобаља, волуменски и стилски је добро уклопљен у амбијент лучког и трговачког дела града.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена у другој половини XIX века
Број у регистру Завода: 70
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1751
Датум уписа: 18/06/2024
Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године
"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године