Кућа са окућницом у Ритишеву

Споменик културе је формиран крајем 19. века од две куће, летње кухиње, шупе, чардака, амбара и других помоћних зграда органкзованих у затворену градитељску целину. Зграде образују квадратни простор чистог дворишта, које је са економским повезано пролазом са капијом испод чардака. Према уличном фронту подигнут је зид који повезује куће подражавајући њихову фасаду отворима у виду прозора, пиластрима и украсном профилацијом у малтеру, стварајући привид преке куће која је крајем 19. века као дериват градске продирала у село. Као одраз имагинације наручиоца изражене организацијом кућишта и обрадом уличног изгледа, окућница у Ритишеву представља занимљив пример народног градитељства.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Формирана крајем XIX века од две куће и помоћних зграда
Број у регистру Завода: 88
Датум уписа: 31/12/2001
Број у централном регистру: СК 1768
Датум уписа: 11/08/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-1530/98-15 од 22.05.2001. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 32 од 07.06.2001. год