Кућа звана „Код два пиштоља“ у Вршцу

Саграђена је крајем XVIII века као свратиште. Грађена је са основом у облику ћириличног слова „Г“. Има приземље и спрат. Зидана је од тврдог материјала, малтерисана је и бојена. Кровни покривач је бибер цреп. Хоризонтална подела између приземља и спратног дела била је изведена помоћу плитког кордонског венца, док су прозорски отвори правоугаони и имали су плитке и равне оквире. У спратном делу налази се пет прозора, а у приземљу колски пролаз и локал са две просторије. Од фасадног украса најистакнутији је профилисани кровни венац. У приземљу дворишног дела сачувани су лучни отвори, карактеристични за време настанка објекта. Зграда поседује и историјску вредност јер је у њој 1813. године боравио Карађорђе са пратњом.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Зидана крајем XVIII века
Број у регистру Завода: 24
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1440
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 631/48 од 28.04.1948. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91