Кућа Дуде Бошковића

Споменик културе је кућа изграђена у другој половини 19. века. Била је власништво познатног панчевачког адвоката Дуде Бошковића и у њој се налазила његова канцеларија. Зграда је спратни објекат са подрумом и таваном, атријумског типа, са затвореним правоугаоним двориштем. Дуж већег спратног дела фасаде из дворишта пружа се комуникациони балкон. На источној страни балкон прераста у веранду. Балконска ограда је од ливеног гвожђа и декоративно је обрађена. Обрада уличне фасаде изведена је у стилу класицизма. Поред архитектонско-стилских и историјских вредности, као вредан пример градске куће стамбене намене, настале на овом подручју у другој половини 19. века, овај споменик културе има и значајне амбијенталне вредности. Налази се у непоредној близини Успенске цркве и саставни је део градитељског наслеђа које чини приступ цркви и доприноси валоризацији историјског језгра града.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Изграђена у другој половини XIX века
Број у регистру Завода: 73
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1754
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године
"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године