Капела Св. Георгија на православном гробљу у Панчеву

Капела Св. Георгија на Православном гробљу у Панчеву задужбина је Марије и Лазара Драгичевића, угледних панчевачких добротвора и мецена 19. века. 14. децембра 1853. године Лазар Драгичевић дао је новац СПЦО за зидање капеле на Православном гробљу. План за зидање капеле одобрен је тек 1855. године, када је донета и одлука о будућем сахрањивању чланова породице Драгичевић у крипти капеле. 8. јула 1869. године решено је да се на капели подигне торањ који је 1874. и изграђен по плану панчевачког архитекте Константина Радотића, а радове је извео грађевинар Фрањо Бахман. Капела Св. Георгија на Православном гробљу у Панчеву је једнобродна грађевина са полукружном апсидоми звоником. Простор је издељен на три травеја, су на фасади назначени дорским пиластром са базом. Сокл у висини 50цм профилисан је при врху. Прозори на апсидии бочним зидовима лучно су засведени. Између кровног венца и гејзона на бочним фасадама капеле налази се фриз слепих прозора. Западна фасада прочеља капеле вертикално је расчлањена дорским пиластрима са декоративном плитком рустиком. На бочним странама прочеља у плитким и лучно засведеним нишама налазе се: бочно лево у висини завршетка портала, Св. арханђел Гаврило и бочно десно Св. арханђел Михајло. Ове слике су новијег датума, настале су после радова на капели 1984. године. Изнад портала налази се мермерна плоча са натписом на црквено-словенском са подацима о ктитору, а на олтарској апсиди су натписи са годинама рођења и смрти чланова породице Драгичевић који су до данас сахрањени у крипти капеле. Изнад западне фасаде диже се једноспратни звоник са малим кубетом и четири прозора полукружно засведена. Лево и десно од базе звоника пружају се краци у виду правоугаоника са завршним делом лучно засведеним. Унутрашњост капеле подељена је на припрату, изнад које се диже хор, наос са ниским иконостасоми олтарски простор. Иконостас је дрвена преграда са царским и бочним дверима изведеним у позлати и дуборезу. Престоне иконе: Богородица са Христом, уље на платну, 110 х 48 цм и Исус Христос, уље на платну, 110 х 48 цм, уоквирене су дуборезом. Двери: Арханђел Михајло (северне), Благовести (централне), Арханђел Гаврило (јужне), уље на дрвету, 84 х 39,5цм. Престоне иконе за олтарску преграду капели дело су Константина Пантелића. Урош Предић је 1907. Године за капелу на Православном гробљу у Панчеву насликао три иконе, Св. Ђорђа, Св. Димитрија и Св. Николу. Милан Бутозан (1905-1943.), сликар из Панчева, осликао је 1931. унутрашњост капеле. Ово сликарство није сачувано јер су га за време Другог светског рата Немци прекречили и уништили оценивши га као неприкладно сликарство за црквену иконографију. Према подацима из литературе декорисање капеле било је састављено од 28 композиција на 130 м2. Пријем сликарских радова Милана Бутозана извршила је комисија у којој су били Тома Росандић и Мило Милуновић. Капела Св. Георгија на Православном гробљу у Панчеву значајан је пример сакаралних грађевина мањих димензија. Њен највећи значај је што је задужбина чувене породице Драгичевић, која је током 19. Векалики утицај на привредни и културни живот у Панчеву.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Подигнута је 1868. год. данашњи изглед добија 1874. год.
Број у регистру Завода: 110
Датум уписа: 19/05/2010
Број у централном регистру: СК 2025
Датум уписа: 24/05/2010
Одлука Владе Републике Србије број 633-2851/2010.од 22.04.2010. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 29 од 02.05.2010. године