Иконостас српске православне цркве

Црква је зидана у XVIII веку, а обновљена је 1852-54, после страдања у Буни 1848. Једнобродна је грађевина са полукружном апсидом и звоником на западној страни, испред кога је трем са четири стуба који држе архитравну греду за забатом. Фасаде су декорисане упареним пиластрима са капителом између прозора, сокл је низак и назначен у висини стопе полустубова. Иконостас су радили Новак Радонић и Аксентије Мародић 1875. Радонић је сликао архијерејски, а Мародић Богородичин трон. У олтару и наосу зидне слике је радио Новак Радоњић. Обојица су значајни српски сликари романтизма и познатији су по историјским композицијама, али је њихово црквено сликарство значајано како по карактеристично традиционалној иконографији тако и по коришћењу чисто сликарских поступака каракте-ристичних за уметност романтизма.

Општина/град: Алибунар
Период настанка: 19. век
Број у регистру Завода: 41
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1086
Датум уписа: 24/02/1995
Решење број 1045/50 Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе од 26. 08. 1950. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91