Зграда у Улици Југословенске Народне Армије бр. 2 у Панчеву

Позната под називом „Граничарска кућа“, саграђена је крајем ХVIII века са стилским обележјима барока и један је од најстаријих сачуваних градских објеката у Панчеву. Грађена је као угаона спратна грађевина са основом у облику латиничног слова „Л“, стамбеним простором на спрату и пословним у приземљу. Кров је висок, преломљени, са таванским прозорима. Обрада фасада је једноставна, без украса. Спратни део сачувао је првобитни изглед прозорских отвора, правоугаоног облика са плитким једноставним оквиром, док је приземље у великој мери нарушено отварањем излога за продавнице. Горњи спрат шире уличне фасаде подељен је пиластрима на три дела, са по три прозорска отвора, а ужи део фасаде има на средини репрезентативан балкон са оградом од кованог гвожђа, постављен на конзолама са флоралном орнаментиком, и по два прозора са стране. Једноставним плитким кордонским венцем одвојен је приземни део зграде од спратног. Конзерваторски радови на реконструкцији дела објекта изводе се од 1997.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1792. год.
Број у регистру Завода: 13
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1431
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-293/6-72 од 02.04.1973. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91