Зграда у Улици Димитрија Туцовића бр. 2 у Панчеву

Зграду је 1885. подигла српска Црквена општина. Наредне, 1886, уз њу је саграђен Светосавски дом који се састоји од свечане дворане, правоугаоне основе. Првобитно је у згради била смештена библиотека Црквене општине и Црквено певачко друштво, док су локали у приземљу имали трговачку намену. Једно време служила је за смештај Студентског дома. Грађена је као угаони спратни објекат са основом у облику латиничног слова „Л“. На обе фасаде прозори спратног дела полукружно се завршавају, уоквирени су пиластрима, а надпрозорници су на конзолама. На зарубљеном углу објекта, изнад улаза, налази се еркер. На фасади из улице Д. Туцовића налази се капија са колским пролазом и улаз у свечану салу Светосавског дома са надстрешницом од кованог гвожђа. У свечаној сали таваницу и бочне сводове осликао је 1886. године бечки сликар Едуард Клајн. Конзерваторски радови изведени су 1977. и 1982.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1885. год. По Милекеру, а 1888. год по Милутиновићу.
Број у регистру Завода: 14
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1432
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе – Нови Сад број 01-293/6-72 од 02.априла 1973. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91