Зграда у Улици Браће Јовановића 13

Споменик културе саграђен је у другој половини 19. века као приземни објекат стамбене намене, са основом у облику латиничног слова „L“. Дворишно крило је накнадно дозидано. Декоративна обрада уличне фасаде изведена је у стилу сецесије. Врата су асиметрично постављена на леву страну и уоквирена богатом пластиком која се протеже до кровног венца. Фасада има четири прозора који су груписани у паровима. Сва декоративна пластика, флорална и геометријска, индустријске је израде. Споменик културе поседује изузетне архитектонско-стилске вреднoсти као најизразитији пример сецесије у Панчеву и редак пример градитељског наслеђа са овим стилским карактеристикама на овом подручју.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена у другој половини XIX века
Број у регистру Завода: 69
Датум уписа: 31/12/2004
Број у централном регистру: СК 1750
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године
"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године