Зграда „Социјалног“ у Панчеву

Споменик културе саграђен је крајем прве деценије 20. века као једноспратна импозантна грађевина. Налази се на углу улица Војводе Радомира Путника и Мите Топаловића и позната је под називом „Социјално”. Некада се у њој налазила позната књижара и штампарија. Зграду је подигао Карло Витигшлагер млађи, штампар и књижар који је након смрти оца Карла Витигшлагера старијег са успехом наставио његов рад.Та штампарија и књижара радила је све до1937. године. Делатност штампарије породице Витигшлагер била је велика, нарочиото у штампању немачких и других новина. Такође, била је пионир у штампању разгледница. Након банкротства 1937. Године у тој згради је радила панчевачка Комерцијална банка и штедионица, да би затим у њој био смештен Срески завод за социјално осигурање у Панчеву, а данас Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за Јужнобанатски округ, Панчево. Споменик културе је објекат разуђених архитектонских облика, са изломљеним облицима крова и бројним отворима. На фасадама се уочавају геометријски детаљи у плиткој пластици, елементи мађарске сецесије. Посебно је наглашен угао палате са шестоугаоном куполом, полукружним балконом и улазом. На спрату главне фасаде налази се троделни балкон. Споменик културе поседује архитектонско-стилске, културно-историјске и амбијенталне вредности. С обзиром да се налази у главној градској улици, у зони заштићеног старог језгра града Панчева, представља значајан допринос историјском наслеђу града.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Почетак XX века
Број у регистру Завода: 115
Датум уписа: 07/10/2013
Број у централном регистру: СК 2139
Датум уписа: 16/08/2013
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-4137/2013 од 04.06.2013.
„Сужбени гласник Републике Србије“ број 51 од 12.06.2013.