Зграда на Тргу Саве Ковачевића бр. 33 у Вршцу

Зграда на Тргу Саве Ковачевића бр. 33, Вршац, поп. бр. 2121, површина плаца 24 ара и 60м2. Зграда је изграђена 1904. године, исте године, 13. јануара, “Luceaferul“, завод за штедњу и кредит д.д. у Вршцу, откупио је парцелу, за 31.000 круна и отпочео са зидањем објекта. “Luceaferul“ су основали богатији представници румунског становништва из Вршца и околине, 1894. године. Све припреме су извршене, а 1895. године, отпочела је са радом банка, у којој се концентрисао капитал банатских Румуна. Први биланс банке објављен је 16. фебруара 1896. године, а односио се на стање на дан 31. децембар 1895. године, када је и одржана годишња скупштина. Директор банке био је Јон Кокора, књиговођа Ђорђе Терзеу, док су чланови управног одбора били: Др Петру Цепениаг, Ј. Тамеснел, Павел Корчеоа, Антоније Поповићиу, др А. Попу и др. 1904. године доректор банке постаје Петру Цепенианг. До 1904. године банка је радила у закупљеним просторијама, а 1904. године уселила се у нову, репрезентативну зграду чија је вредност била 132.000 круна. Објекат некадашње румунске банке “Luceaferul“ саграђен је 1904. године са основом у облику издуженог, неправилног ћириличног слова П. Зграда је зидана од тврдог материјла , мелтериссана је и бојена, а кровни покривач је бибер-цреп. На изразито декоративно обрађеној фасади видљиви су утицаји сецесије и необарока. Фасада је по ширини подељена на пет поља од којих је централно посебно наглашено величином отвора и богатством украса. У централном пољу приземља налази се ајнфор капија чије су вратнице очуване у првовитном облику. Лево и десно од капије су по два излога. На спрату изнад капије је високи прозор са заобљеним горњим угловима. Испод овог прозора је ниска балустрада, а са обе стране прозора су пиластри са јонским капителима и барокним картушама у доњем делу. Лучни тимпанон са флоралним украсом налази се у делу изнад прозора. Остали прозори спрата, по два са сваке стране централног, у својим лунетама имају берокне картуше и гирланде. На фризу испод кровног венца, смењују се поља са овалним вентилационим отвирима и поља са фестонима. Изнад кровног венца је декоративна атика која је у централном делу у облику ниског зида сса украсним волутама, док су бочни делови у обклику балустраде. Унутрашњост зграде је изузетно декоративно обрађена. На сводовима пролаза ајнфора и таваници степенишног хола сачувана је првобитна сликана декорација у комбинацији фолклорних и сецесијских елемената. Под овог хола је поплочан разнобојним керамиччким плочицама распоређенимтакко да формирају разне геометријске облике. У ниши која се налази на галерији спрата са дворишне стране објекта налази се скулптура предиље. На њеном подножју уклесан је натппис: C. Trampist. Такође, у некадашњој свечаној сали на спрату, очувани су метални стубови са волутама, као и дуборез у делу изнад троја врата. Зграда поседује амбијенталне вредности, с обзиром да се налази на централном граском тргу Вршца. Такође, својим стилским особеностима сецесије и необарока тј. изразито декоративно обрађеном фасадоом она претставља украс овог дела града.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Саграђена је 1904. године
Број у регистру Завода: 108
Датум уписа: 24/01/2008
Број у централном регистру: СК 2018
Датум уписа: 18/02/2008
Одлука Владе Републике Србије број 633-153/2008.од 18.01.2008. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 7 од 18.01.2008. године